Anglický jazyk

Angličtina 3.A      4.-7.5.

 

Tento týden začneme 8. lekci –  Clothes = oblečení

 1. SLOVÍČKA
 • Přepište si nová slovíčka pod sebe do sešitu:
 • CLOTHES /kloudz/ (oblečení), JUMPER /džampₔ/ (svetr), HAT /het/ (klobouk, čepice), SKIRT /skₔ:t/ (sukně), SHIRT /šₔ:t/ (košile), T-SHIRT /týšₔ:t/ (tričko), COAT /kₔut, kout/ (kabát), JACKET /džekit/ (sako, bunda, krátký kabát), SHOES /šu:z/ (boty), JEANS /dži:nz/ (rifle)
 • Další slovíčka v písničce: OR /o:/ (nebo), WITH /wiᵭ/ (s), SPOTS (kolečka / puntíky), DOTS ( puntíky)

 

 • Přikládám také sadu odbrázků (1, 2, 3), které si můžete vystřihnout a trénovat tak nová slovíčka
 1. PÍSNIČKA
 • V učebnici na straně 38 si poslechněte písničku The Crazy Clothes shop (Bláznivý obchod)
 • Trénujeme v ní novou slovní zásobu oblečení  a sloveso HAVE GOT
 • Ptají se: Have you got a black skirt? (Máte černou sukni?) No, I haven’t. I’m sorry. (Ne, nemám. Omlouvám se. )
 • V poslední sloce se zpívá: Yes, I have! Here you are!  (Ano, mám. Tady máte. ) Look! I’ve got lots!( Podívej! Mám toho hodně.)  I’ve got crazy clothes – It’s a crazy clothes shop. (Mám bláznivé oblečení – je to bláznivý obchod.)
 • Písničku si posťte několikrát, abyste natrénovali správnou výslovnost
 • Poté zkuste 3x text nahlas přečíst a poté ústně přeložit
 1. PRACOVNÍ SEŠIT
 • Otevřte pracovní sešit na straně 38 a zkuste cvičení 1 a 2 s otevřeným sešitem, kde jste si přepsali nová slovíčka. Vybarvěte správně oblečení a v dalším cvičení zkuste doplnit věty. Poté cvičení 2 nahlas přečtetě a ústně přeložte.
 1. Zkuste popsat , kdo má co doma na sobě včetně barev. Např.: I have got black jeans and blue T-shirt (Mám černé džíny a modré tričko), Mum has got …. (Mamka má…) nebo si zahrát s kartičkama na obchod: rozložte kartičky na stůl a ptejte se: Have you got a skirt? (Máte sukni?) Yes, here you are. (Ano, tady máte.) Role si vyměňte a pokračujte, dokud “nevykoupíte” všechno.

Ofocenou stranu z pracovního sešitu (nebo případné dotazy)  opět posílejte na jitka.fikejsova@zsvelesin.cz

Děkuju za spolupráci, J. Fikejsová