Anglický jazyk

Úkoly na tento týden:

Jelikož mnozí z vás, rodičů, jste velice šikovní a schopní učit děti doma angličtinu, a to velice kvalitně, rozhodla jsem se pokračovat dál v učebnici. Vás, kteří anglicky neumíte a s dětmi jen opakujete to, co jsme probrali do 10. března, velice chválím a moc si vážím vaší práce! Pokud ani s níže popsaným postupem si na výuku netroufnete, nevadí. Napište mi, prosím, a já vytvořím pracovní list s opakováním staršího učiva. Po návratu do školy s dětmi novou látku proberu já. Děti si teď mohou třeba jen vypsat nová slovíčka, využijte slovníček na konci pracovního sešitu. Ráda s čímkoli poradím!

Lekce 8 Superstar clothes – učebnice str. 38

V této lekci se děti mají seznámit s několika slovíčky slovní zásoby týkající se oblečení. Pokud jde o gramatiku, stále budeme procvičovat sloveso HAVE GOT.

1) Je dobré naučit děti nejprve správnou výslovnost, až po jejím osvojení je seznámit s psanou formou slovíček. Bylo by tedy fajn použít obrázky nebo popisovat skutečné kousky oblečení z vašeho šatníku… Přikládám sadu obrázků (obr. 1, obr. 2, obr. 3) oblečení, které můžete využít.

Pokud neumíte anglicky, můžete využít třeba slovník na „seznamu“ kde si poslechnete výslovnost jednotlivých slovíček. Zde uvádím zjednodušený přepis výslovnosti, ten přesný najdete i ve slovníčku na konci pracovního sešitu.

CLOTHES /kloudz/ (oblečení), JUMPER /džampₔ/ (svetr), HAT /het/ (klobouk, čepice), SKIRT /skₔ:t/ (sukně), SHIRT /šₔ:t/ (košile), T-SHIRT /týšₔ:t/ (tričko), COAT /kₔut, kout/ (kabát), JACKET /džekit/ (sako, bunda, krátký kabát), SHOES /šu:z/ (boty), JEANS /dži:nz/ (rifle)

2) Slovíčka můžete dávat do vět typu: It’s a… (To je…) nebo I’ve got a… (Já mám…). Přidejte všechny barvy. Můžete se ptát – Is it a… /izitₔ/? Yes, it is. No, it isn’t. Případně pokyn: Point to… (Ukaž na…)

3) Na str. 38 si děti poslechnou písničku, ve které se zpívá o bláznivém obchodu s oblečením: The Crazy Clothes Shop.

Pokud nemáte stažené CD k učebnici, připojuji poslech písně:

Opakuje se zde otázka: Have you got…? = Máš / Máte…? a odpovědi: No, I haven’t. I’m sorry. = Nemám(e). Je nám líto.

Nakonec zazní: Yes, I have! Here you are! Look! I’ve got lots! = Ano, mám / máme! Tady máš! Podívej! Mám toho hodně!

Další slovíčka v písničce: OR /o:/ (nebo), WITH /wiᵭ/ (s), SPOTS (kolečka / puntíky), DOTS ( puntíky)

4) Zápis nových slovíček a frází do slovníčku „Vocabulary“ (pokud si děti dobře osvojí výslovnost, není třeba si psát fonetický přepis. Každopádně můžete využít „slovníček pro dyslektiky“, který si můžete stáhnout zde, nalepit a dopsat):

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_slovnicek_pro_dyslektiky.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

5) Pracovní sešit str. 38, cvičení 1 a 2

6) Hra na obchod s oblečením. Zahrajte si s dětmi na obchodníka a zákazníka (je to pěkně adekvátní k současné situaci pozvolného otevírání obchodů J). Ještě jsme neprobírali peníze a placení, tak bude vše zdarma… J

Fráze:

Good morning / Good afternoon / Good evening / Hello!

Have you got a …….?      

No, I haven’t. I’m sorry.

Have you got a ……..?

Yes, I have. Here you are.

Thank you. Good bye.

 

Obměňujte rozhovor podle libosti.

 

7) Můžete mi poslat oskenovanou stránku z pracovního sešitu, budu ráda i za informaci o tom, jak vše děti zvládají.

Děkuji, Pilátová