Vlastivěda

Vlastivěda pro 4. ročník  4.5. – 8.5.

 1. Zkontroluj si PL 1 – PŘEMYSLOVSKÁ KNÍŽATA – děkuji těm, kteří zaslali prac. list. Jednušky se vezou!
 2. Přečti si v učebnici s. 87 – 89. – Jan Hus. České země v době husitské
 3. Zapiš si do sešitu poznámky:
  DOBA HUSITSKÁ
  Kněží hromadili majetek a nežili podle křesťanských zásad.
  Mistr Jan Hus
 • Kněz a učitel / na univerzitě/
 • Kázal v Betlémské kapli
 • Napomínal kněží, aby nehromadili majetek
 • Své učení chtěl obhájit před koncilem /sněm učených kněží a biskupů/ v Kostnici = německé město. Po příjezdu však byl uvězněn, za své učení odsouzen a poté 6. července 1415 – upálen na hranici.

Husité

= stoupenci Husova učení, znamením byl kalich

 • Založili město Tábor
 • Proti husitům bojovala vojska křižáků
 • Husity vedl Jan Žižka z Trocnova
 • Dlouhá léta bojů ukončila prohra husitů r. 1434 u Lipan

 

 1. Podívej se na videa: klikni na odkaz
  https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=41&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=41

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=42

https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=43

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=44