Vlastivěda

Úkoly na tento týden:

1) 1. května jsme oslavili „svátek práce“ a 8. května si „Dnem vítězství“ připomeneme konec 2. světové války v Evropě, resp. kapitulaci Německa 8. května 1945. Letos uplyne 75 let od této události.

Pokud jde o učivo tohoto týdne, dostáváme se teprve k začátku 2. světové války. Kapitola 21 v učebnici na stránkách 69 – 71 má název Protektorát Čechy a Morava. Opět prosím o spolupráci, bude potřeba, abyste text a obrázky prošli s dětmi, je to těžké téma.

Edvarda Beneše už děti poznaly v kapitolách předchozích, zde se s ním opět setkají, tentokrát v jeho roli 2. československého prezidenta. Žádný státník by nechtěl být v jeho postavení, když rozhodoval o tom, zda se budeme či nebudeme bránit poté, co naše pohraničí bylo mnichovskou dohodou postoupeno Německu. Mnichovská dohoda v „Dějinách udatného národa…“:

https://www.youtube.com/watch?v=wj7lXMDDCtw

Pevnosti pohraničního opevnění, které byly v tu dobu vybudované, zůstaly nevyužity. Československo se vzdalo bez boje… Pro zájemce o bunkry z dob 1935 – 1938 nabízím webovou stránku www.bunkry.cz  nebo lze najít i videa s ukázkami pohraničních pevností.

O Adolfu Hitlerovi děti jistě slyšely. Zajímalo by mě, co o něm vědí. Je třeba dětem vysvětlit zhoubnost nacistické ideologie a její teorie o nadřazenosti jedné rasy nad ostatními. V učebnici se dočtou o „druhé republice“, vzniku „protektorátu“ a životu v něm. Samozřejmě zde nesmí chybět problematika holocaustu. Promluvte si s dětmi o tom, jak vnímají tehdejší nařízení proti Židům (str. 71).

Projděte prosím text, obrázky a otázky a úkoly na str. 69 – 71.

2) Kdysi mě velice zaujala kniha s názvem „Hanin kufřík. Příběh dívky, která se nevrátila“. Jedná se o příběh české židovské dívky Hany Bradyové, která zemřela v Osvětimi ve věku 13 let. Její starší bratr Jiří válku přežil. Jediné, co po Haně zůstalo, byl její kufr. Japonská ředitelka muzea v Tokiu před dvaceti lety pátrala po osudu této dívky a zjistila, že její bratr stále žije v Kanadě. Spolu s ním zrekonstruovala osud Hany. Doporučuji shlédnout krátký dokument k tomuto příběhu.

https://www.youtube.com/watch?v=GAqomJuQ3gk

Pokud vám čas dovolí a děti projeví zájem, přikládám tři ukázky z knihy. (1, 2, 3)

Poznámky si děti do sešitu psát nemusí, připravím je na příští týden.

Velice vám děkuji za spolupráci!

Jana Pilátová