Přírodověda

Přírodověda V. B, 4. 5.- 7. 5.

Dobrý den, děti. Minulý týden jsme se seznámili se svalovou a dýchací soustavou člověka. Věřím, že jste základním informacím dobře porozuměly. Pokud jste opravdu dobře četly, musely jste v pracovním listu PL 2 najít chybu. Ano, byla v poslední větě doplňovacího cvičení. Kdo ji nenašel, podívá se na tento pracovní list teď a napíše větu správně.

  1. Na procvičení učiva o dýchací a svalové soustavě jsem pro vás připravila pracovní list- PL 1. Kdo si ho může vytisknout, má práci jednodušší- jedná se o přiřazování, ostatní se pokusí věty dokončit ústně.

 

Dále nás čeká oběhová soustava. Najdete ji v učebnici na straně 59. Pozor, někteří mají učebnici trochu jinou, musí se tedy řídit podle nadpisu. Dobře si tuto látku přečtěte a prohlédněte si obrázek. Jako zápis jsem připravila doplňovací cvičení na pracovním listu- PL 1. Podle v textu v učebnici doplň správně do vět.

  1. Druhý den se seznámíme s trávicí soustavou- učebnice str. 60. Text si dobře přečti a důkladně se seznam s obrázkem. (S tzv. potravinovou pyramidou se seznámíme příště, možná si ji pamatujete ze 3. třídy.)

K trávicí soustavě máme také pracovní list- PL 2. Postupuj podle zadání. Pomoci ti může učebnice.

 

A pak nás všechny čeká další prodloužený víkend- za odměnu. :)