Český jazyk

Český jazyk pro 6. ročník  na týden od 4.5. – 8.5.

 1. Procvičíme si pravopis i základní skladební dvojice – v učebnici s. 70/cv.- 1 – doplň správné i/y a podtrhni podměty. Dále s. 70/cv. 3 – podtrhni podmět a přísudek a doplň i/y. Obě cvičení vypracujte do ŠS a zašlete na  již výše uvedený email do 7.5.
 2. Opakování – práce s textem – učebnice s. 66/cv.1. – pracuj dle zadání od b) – e)
  cv.b) – opiš souvětí a nad jednotlivá slova napiš číslicí slovní druh
  66/cv.2 – Vypiš so ŠS pouze správné tvary zájmen např.: (hráli jsme) touž/tutéž (hru jako pokaždé). Celé cvičení neopisuj, je to zbytečné.
  66/ cv. 3 – vypiš číslovku slovy a urči její druh např.: 6. Šesté - určitá, řadová
  Tato cvičení mi neposílej, příště pošlu řešení a samostatně si práci zkontroluješ.
 3. Minule jste si zopakovali základní skladební dvojice podmět (Po) a přísudek (Př). Dnes budeme určovat druh přísudku – slovesný – jednoduchý x složený
                                                          - jmenný se sponou
 4. PL 1 – tento pracovní list přepiš do ŠS
 5. Seznámíme se s jedním z rozvíjejících členů – PŘÍVLASTKEM – nalep nebo přepiš do sešitu PL2
 6. Přečti si v učebnici tabulku na s. 71, potom se podívej na s. 72 a tabulku zapiš do ŠS.
 7. Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=pPjzTOsWv4U

https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU