Dějepis

Úkoly na tento týden:

1) Přestože probíráme dějiny starověkého Řecka, musíme si připomínat i důležité události novějších dějin. V květnu máme v kalendáři dva státní svátky – 1. května se slaví „svátek práce“ a 8. května si „Dnem vítězství“ připomeneme konec 2. světové války v Evropě, resp. kapitulaci Německa 8. května 1945. 2. sv. válka probíhala v letech 1939 - 1945 a velice výrazně zasáhla do dějin světa, Evropy, ale také našeho státu. Válka přinesla mnoho utrpení a letos uplyne 75 let od jejího konce. Doporučuji shlédnout následující video z cyklu „Slavné dny“:

https://www.youtube.com/watch?v=baCbnJbPxIk

Trochu jiná forma podání je z cyklu Dějiny udatného českého národa:

https://edu.ceskatelevize.cz/osvobozeni-ceskoslovenska-5e441a95f2ae77328d0a6e24

 

2) Nalepte si a pročtěte poslední poznámky k dějinám starověkého Řecka:

Řecká kultura a architektura /učebnice s. 88, 97, 100, 101, 102/

 

Řekové hráli divadlo v přírodním amfiteátru, hráli ho muži v maskách. Muži hráli i ženské role. Na tragédie /= vážné hry/ mohli přijít muži, ženy i děti. Komedie se vysmívaly povahovým vlastnostem lidí i bohů a ženy a děti na ně nesměly.  Hry byly doprovázeny hudbou, zpěvem a tancem.

V Athénách pracoval sochař Feidiás.

Nejznámější řečtí filozofové byli Sokrates a Aristotelés.  Druhý jmenovaý byl vychovatelem Alexandra Makedonského.

Básník Homér vytvořil hrdinské eposy /dlouhé básně/ Ilias a Odysseu – o Trojské válce a putování Odyssea z války domů na rodnou Ithaku.

O dějinách starověkých států psal historik Hérodotos.

Důležitým stavebním prvkem významných řeckých staveb byly sloupy. Nejstarší stavby v dórském slohu se vyznačují sloupy bez patek. iónském slohu má sloup hlavici, která je zdobena volutou. Nejzdobnější je sloh korintský.

 

2) Poslední test z dějin starověkého Řecka. Odpovězte na otázky a odpovědi mi, prosím, pošlete mailem.

1. Napiš název řecké báje (případně bájí), kterou sis přečetl(a).

2. Jmenuj tři bitvy řecko-perských válek a uveď vždy rok, kdy k nim došlo.

3. Kdo ve válce zvítězil - Řekové nebo Peršané?

4. Jak se nazývá válka, ve které se proti sobě postavily městské státy Sparta a Athény?

5. Napiš jména makedonských králů, kteří dovedli svou říši k nebývalému rozsahu. Jednalo se o otce a syna.

6. Ve kterém století díky nim nastává rozkvět Makedonské říše?

7. Proč se Alexandrovi nepodařilo dobýt Asii (pravila tak věštba….)?

8. Jmenuj kultury, které se podílely na vytvoření tzv. „helénistické kultury“.

9. Napiš jméno řeckého lékaře, jehož přísahu dodnes skládají všichni budoucí lékaři.

10. Co znamená řecké „Heuréka!“? Který řecký vědec je jeho autorem?

11. Který z řeckých vědců se narodil na ostrově Samos a je po něm pojmenována jedna „věta“, kterou se učíme v matematice? Víš, jak tato věta zní? Pokud ne, vyhledej její znění a napiš ho.

12. Co to je amfiteátr?

a) chrám

b) divadlo

c) bazén

13. Který filosof byl vychovatelem Alexandra Makedonského?

14. Hrály v řeckém divadle také ženy?

 

Tím končíme velice zběžný pohled do dějin a kultury starověkého Řecka. Pokud máte o některé z témat hlubší zájem, napište mi, prosím, a já vám doporučím další materiály, případně vás odkážu na nějaké webové stránky. Napište mi, budu ráda!