Matematika

4. – 7. 5.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava VI

 

Cvičný test 1 – Postupný poměr, měřítko mapy a plánu

1. Plán má měřítko 1 : 4 000.

2. Červených kuliček bylo 51 a zelených 136.

3. a) Vzdálenost na mapě je 6,5 cm.

    b) Skutečná vzdálenost je 48 km.

 

1. Konstrukce rovnoběžníků, výpočet obvodu a obsahu -  PS 3

Kdo potřebuje vidět řešení konstrukcí z pracovního sešitu, napíše mi a já je pošlu e-mailem.

str. 181 cv. 5. O = 18 cm, S = 16 cm2     6. O = 20, 4 cm, S = 24, 18 cm2

str. 182 cv. 8. O = 17,6 cm, S = 14,4 cm2    9. O = 24 cm, S = 30 cm2

 

2. Objem krychle a kvádru

1.d) 45 cm3  2.c) 1906,624 dm3   3.a) 504: 84 = 6  c = v = 6 cm   4. V = 12 . 17 . 29

V = 5916 cm3    5. V = 12 800 cm3  12 800 . 25 = 320 000 cm3 = 0,32 m3  0,32 . 800 = 256kg

 

4. Přímá úměrnost – trojčlenka

1. 665 Kč    2. 25 min    3. 128  l     4.  5 200 m

 

Cvičný test 2 – Rovnoběžníky

Vypracovaný test mi opět pošlete jako přílohu na můj školní e-mail. Výsledky testu budou v další přípravě.

1. a) Které znáš rovnoběžníky?      

    b) Které rovnoběžníky mají všechny strany stejně dlouhé?

    c) Které rovnoběžníky mají všechny vnitřní úhly pravé?

    d) U kterých rovnoběžníků se úhlopříčky navzájem půlí?

    e) Které rovnoběžníky mají na sebe kolmé úhlopříčky?

    f) Kolik os souměrnosti má kosočtverec a kolik kosodélník?

    g) Který z rovnoběžníků je středově souměrný?

 

2. Je dán rovnoběžník ABCD: a = 6,5 cm, b = 4 cm, úhel beta = 120°

Udělej rozbor – náčrt s popisem a konstrukci.

Ze zadaných a naměřených údajů vypočítej obvod a obsah (vzoreček, dosazení, výsledek)

 

Opakování a procvičování

Obsah trojúhelníku

PS 3 str. 188 cv. 4, 5a), 6

 

 

 

 

 

Nová látka

 

Nepřímá úměrnost

Prostuduj v učebnici 2 rámečky a úlohy na stranách 35 a 36, podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs  a do ŠS vyřeš úlohy 1, 2, 3 na str. 36

Úlohy nepřímé úměrnosti řešíme trojčlenkou. Na konci videa je dobře vysvětlená slovní úloha o koních. Tento zápis a postup dodržuj. Podle tohoto návodu vyřeš tyto čtyři slovní úlohy:

1. Tři dělníci vyhloubí příkop za 8 dní. Za jak dlouho vyhloubí příkop 6 dělníků?

2. Auto jedoucí rychlostí 75 km/h dojede na určené místo za ¾ hodiny. Za jak dlouho tam  dojede cyklista rychlostí 25 km/h?

3. Podnik potřebuje na splnění zakázky 15 dní, pracuje-li na dvě směny. Za kolik dní by tuto zakázku splnil, pokud by pracoval na tři směny?

4. Ve sportovní hale svítí 875 stejných žárovek 2 hodiny. Za jak dlouho spotřebuje stejné množství elektrické energie 200 takových žárovek?

 

Obvod a obsah lichoběžníku

V učebnici 3 si na straně 68 pročti úlohu A, opiš si rámeček str. 68 a vzorečky si zapamatuj. Podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=r4WjAKknLwA

Pomocí vzorečků z rámečku vypočítej úlohy str. 68 cv. 1 a na str. 69 cv. 3A – piš vždy vzoreček, dosazení a výsledek se správnými jednotkami.

 

Procenta – výpočty zpaměti

Pro připomenutí základních informací zhlédni video:

https://www.youtube.com/watch?v=HY7T8qD-4y8

Vyřeš do ŠS úlohy U 2 str. 57 cv. 13, str. 58 cv. 15. Z pracovního sešitu 3 dodělej na str. 205

cv. 2 a pak zpaměti vypočítej všechny úlohy na str. 206. Protože na stranách 205 a 206 je hodně výsledků, nebudu je psát do další přípravy. Své výpočty mi můžeš poslat zkontrolovat nebo si můžeš napsat o výsledky emailem.