Český jazyk

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA Z ČESKÉHO JAZYKA VII. NA TÝDEN OD 4. DO 8. KVĚTNA

Řešení minulých cvičení:

 

Učebnice

s. 101/2

Zaniklá …

 • 1H, protože 2V p. příčinná
 • Proč nebyla zaniklá osada po válce obnovena?

Kdo nemá…

 • Kdo 1V podmětná, 2H
 • Kdo nemůže rozumět humoristickým románům?

Vykládal způsobem …

 • 1H, jenž 2V přívlastková
 • Jakým způsobem vykládal? /Věta rozvíjí slovo způsob, neptáme se na p. způsobovou větu/

Připomínáte člověka…

 • 1H, který 2V přívlastková, ačkoli 3V p. přípustková /3V závisí na 2V, je od ní vpravo/
 • Jakého člověka připomínáte?
 • Který píše o filmu i přes co?

Zdá se…

 • 1H, že 2V podmětná
 • Kdo co, jaká věc se zdá?

Raději zbytek …

 • 1H, aby 2V p. účelová
 • Za jakým účelem raději zbytek dortu odnesu?

Když se vrátil…

 • Když 1V p. časová, 2H, jak 3V doplňková
 • obě vedlejší věty závisejí na 2H
 • Kdy našel Pavla?
 • doplňkovou větu jsme se neučili, je tam dvojí závislost – našel, jak se dívá z okna a Pavla, jak se dívá z okna

Doufám, že…

 • 1H, že 2V předmětná
 • V jakou věc, koho co doufám?

Nechci být…

 • 1H, kdo 2V předmětná
 • Kým čím nechci být?

Když budeme…

 • Když 1V p. podmínková, jak 2V p. způsobová, 3H
 • 1V závisí na 3H, 2V závisí na 1V
 • Za jaké podmínky bychom měli dosáhnout lepších výsledků?
 • Jakým způsobem budeme postupovat?

Mateřská láska…

 • 1H, že 2V p. měrová
 • Do jaké míry /jak moc/ je silná mateřská láska?

 

s. 75/4.a

Nechť… přací, Zavřete… rozkazovací, Umyjte… rozkazovací, Ať přijdeš … přací, Podej… rozkazovací, Nechoď … rozkazovací, Kéž už … přací, Kdybychom … přací, Přečti si … rozkazovací, Dojez … rozkazovací, Ať tu nic … přací, Mlčte – rozkazovací

 

s. 75/5

V Rožnově… jsme navštívili … oznamovací

Mohu si vybrat … tázací zjišťovací

Kdyby tak konečně vysvitlo sluníčko! přací

Mluvte klidně…rozkazovací

V televizi vysílali zajímavý pořad o pyramidách. oznamovací

Vezmete si modrý, nebo bílý svetr? tázací vylučovací

Vraťte se na své místo! rozkazovací

Nepijte … limonádu. rozkazovací

Mohl bych si vzít … tázací zjišťovací

Babička vyprala i vyžehlila … oznamovací

Vybrali jste nové nádoby? tázací zjišťovací

Čteš raději Erbenovy pohádky,… tázací vylučovací

V lese rostly vysoké borovice. oznamovací

Kéž bych … černobílé … přací

Všichni jsme obdivovali krásy pražského Vyšehradu. oznamovací

Nakrájeli byste rajčata? tázací zjišťovací

Zítra budeme lyžovat na Javoru. oznamovací

Kam pospícháte? tázací doplňovací

U potoka rozkvetly devětsily a blatouchy. oznamovací

 

Urči druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti a doplň vhodné znaménko za větou:

1. Půjdeme vás aspoň kousek cesty vyprovodit. oznamovací

2. Mohl bych se vás na něco zeptat? tázací zjišťovací

3. Prohlédněte si to tady. oznamovací

4. Kdo z vás mi může pomoci? tázací doplňovací

5. Kéž bychom už měli tu zkoušku za sebou! přací

6. Bože, to je krása! zvolací

7. Ihned pojď domů! rozkazovací

8. Chtěl bych vám za všechno poděkovat. oznamovací

9. Nechcete jít také s námi? tázací zjišťovací

10. Nerušit! rozkazovací

11. Hurá, my jsme vyhráli! zvolací

12. Pozdravuj od nás oba rodiče. rozkazovací

13. Ať se vám to podaří! přací

14. Proč jsi nám to neřekl dřív? tázací doplňovací

15. Chceš chleba s máslem, nebo si dáš raději pizzu? tázací vylučovací

16. To jsme se ale zapotili! zvolací

 

Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty

Uč. s. 76/2.a

Po = podmět, Ps = přísudek, „ono“ = neurčité, neosobní ono, které není podmětem

Ve středověku… Po = boje, Ps = nebyly výjimkou – dvojčlenná /dále D/

Na dovolené… „ono“ pršelo, je to přírodní jev – jednočlenná /dále J/

Přijďte brzy. Po = vy, Ps = přijďte – D

Vstupné je dobrovolné. Po = vstupné, Ps = je dobrovolné – D

Kdy se vrátíš? Po = ty, Ps = se vrátíš – D

Anetu silně … „ono“ píchá v uchu, je to tělesný stav – J

Martin odjel … Po = Martin, Ps = odjel – D

Zdence bylo … „ono“ bylo smutno – smutno není podmět,věta vyjadřuje duševní stav – J

Na vysokém … Po = čápi, Ps = si udělali – D

V dáli … „ono“ zahřmělo, je to přírodní jev – J

Na silnicích … „ono“ dochází – J

Strýček Milan … Po = strýček Milan, Ps = chodí – D

V kamnech praská. „ono“ praská, smyslový vjem – J

 

Uč. s. 77/3

Martin sbírá. D Prší. J Foukalo. J Mirek píše. D Děti si hrály. D Sýkorky se slétaly. D Mrzlo. J Jirka přijel. D Zahřmělo. J Věra pije. D Jablka se červenala. D Sněží. J Lidé se sešli. D Je chladno. J Hanka se směje. D Je pozdě. J

 

Uč. s. 77/5.a VE = větný ekvivalent

Mám … D, V zoologické … D, Hurá! VE, Rozbolel D /zub rozbolel/,  Na táboře … J /“ono“ se stýskalo/, Velmi pěkné. VE, Večer jsme … D, V dáli se blýskalo a vzápětí … dvě věty J, Byla to … D, Nevstupovat! VE, Můj kamarád … D, Pražský hrad. VE, Ano. VE, Chlapci se … D, Krá, krá! VE, Vlak právě … D, Včera celý … J, Už je … J, Vrátili jsme se… D, Nerušit! VE, Velmi pilně. VE

 

NOVÉ UČIVO

Na tento týden si dáme opakování, trochu zbrzdíme postup vpřed.

 

PONDĚLÍ 4. 5. – STŘEDA 6. 5.

PRAVOPIS

UČEBNICE – vypracuj do ŠS

S. 104/4

S. 104-105/2

S. 105/3

S. 105/1 – Vypiš jen základní skladební dvojice se správnou koncovkou, ústně si ji odůvodni – nezapomeň, že pro určení koncovky potřebuješ znát ROD podmětu, ne vzor!

 

PRAVOPIS

PRACOVNÍ SEŠIT

S. 49/2, 4

S. 50/6, 7 /zde doplň u všech slov i/y, vylušti tajenku/, 8

S. 51/9, 10, 12, 13

S. 52/14, 15

 

ČTVRTEK 7. 5.

TVAROSLOVÍ

Výchozí text:

Po roce 1200 se začaly psát knihy a úřední písemnosti nejen latinsky, ale i v národních jazycích. Základní knihou pro středověk byla bible. Velmi oblíbené byly legendy ze života svatých. K nejstarším česky psaným dílům patří písně Hospodine, pomiluj ny a Svatý Václave a rýmovaná Dalimilova kronika. K rytířské kultuře patřily i písně opěvující statečné činy hrdinů, ale také písně skládané na počest krásných žen. Ty zpívali potulní pěvci trubadúři, v německých zemích se jim říkalo minesengři. Doprovázeli je hrou na loutnu. Šlechtici si je zvali na hrad.

Hrály se náboženské hry – např. vánoční o narození Ježíška a velikonoční o ukřižování a zmrtvýchvstání Krista, ty se hrály v kostele. Za kostelem nebo v hospodě se hrály veselé hry např. o hloupém sedlákovi, o lakomci, nevěrné ženě…

1. U podtržených slov urči pád – opiš si jen slova

2. U tučně zvýrazněných slov urči slovní druhy

3. U slov psaných proloženým písmem urči vzor

 

PÁTEK 8. 5.

SKLADBA

Pracovní sešit

S. 47/23 – pozor: pro citrony – za jakým účelem

S. 47/24, 25, 26

S. 48/Souhrnný text bez ot. 11, 15