1. skupina

Přehled učiva - německý jazyk – od 4. 5. – 7. 5. 2020

  1.  

- procvičování číslovek do 1000 => uč. str. 69 / cv. 5 ústně → přečíst

- uč. str. 69 / cv. 6 ústně procvičit

(+ plus; - minus; x mal; : durch; = ist) → přehled gramatiky str. 3 v PS

- uč. str. 70 / cv. 7 – přečíst

- v PS přečíst str. 61 / cv. 6, 7

 

  1.  

- nová gramatika → určování času:

- do ŠS překreslit hodiny z uč. na str. 70 + k tomu si přečíst a připsat do ŠS uč. str. 70 / 8.b) => (vor = před; nach = po)

- ústně procvičit uč. str. 70 / cv. 9, 10

- v PS doplnit str. 61 / cv. 8, 9

- v přehledu gramatiky (v PS) si projděte str. 3 a 4

 

3.

- procvičit si slovní zásobu → PS str. 67