Matematika

4. – 7. 5.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava VI    

 

Cvičný test 1 - Objem a povrch těles PS 2 str. 167

1.a) 50  240 000  0,004  0, 0075  b) 0,25  75  840  2,5  c) dm  kg  m2  cl   2. 2,5 cm   3. 6,9 dm

4. 312 cm2   5. 120 dm3   6. 44 m2

 

Goniometrická funkce sinus – nová látka -  PS 3

str. 238 cv. 2. – druhá tabulka: 0,009  0,029  0,076  0,171  0,749  0,306  0,159  0,583  0,869  0,119      cv.3. – druhá tabulka: 81°50´ 61°´ 39°50´  49°10´ 53°50´ 30°40´ 17°10´ 25°40´

str. 239 cv. 4. a) 22° b) 51° c) 15°50´ d) 36°50´  cv.5.a) 21°20´, 68°40´ b) 45°35´, 44°25´

c) 51°, 39°  cv. 6. a) 6,1 cm  b) 7,4 cm  c) 12 cm  d) 4,5 cm

str. 240 cv. 7. a) 8 cm  b) 21,3 cm  c) 9,1 cm  d) 9,6 cm   cv. 8. alfa = 51°38´, beta = 38°22´,

m = 22,7 cm   cv.9. a) x = 6,4 cm, alfa = 38°40´, beta = 51°20´  b) 7,9 cm, 41°25´, 48°35´

 

 

Cvičný test 2 – Souhrnné opakování

 

Vypracovaný test mi opět pošlete jako přílohu na můj školní e-mail. Výsledky testu budou v další přípravě. Z důvodu přípravy na přijímací zkoušky počítej bez počítačky.

PS 2 str. 127 cv. 2    str. 128 cv. 4b), 5   str. 129 cv. 6, 7

 

Opakování a procvičování

 

1. Vyjádření proměnné ze vzorce – pracovní list s řešením

https://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/m8_10_priprava%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD%20nezn%C3%A1m%C3%A9%20ze%20vzorce.pdf

 

2. Povrch kužele PS 3

str. 183 cv. 2b)    str. 187 cv. 2   - s počítačkou

 

Nová látka

 

Finanční matematika – penále

Penále je sankce za porušení zákonem uložené povinnosti.

Nejčastěji se uplatňuje v případě opožděné platby daně. V případě nedodržení splatnosti se penále automaticky vypočítává jako příslušenství daně. Penále se vypočítává za každý den následující po datu splatnosti až do dne platby.

PS 3 str. 206 cv. 14, 15

 

Pokud potřebuješ podrobné řešení některých úloh z pracovních sešitů, napiš mi a já ti je pošlu.

 

Goniometrická funkce kosinus

V učebnici je na str. 67 v rámečku definice funkce kosinus – nutné si zapamatovat. Prohlédni si a porovnej grafy funkcí sinus a kosinus – str 65 a 69. Definiční obor - ostrý úhel, obor hodnot od 0 do 1. Hodnoty v tabulkách a na kalkulačce se hledají stejným způsobem.

Funkce cos úhlu je vysvětlená asi v polovině videa:

https://www.youtube.com/watch?v=rFLoU58B13A

PS 3 str. 243 cv. 2. – druhá tabulka, cv. 3. -  druhá tabulka. V obou tabulkách zkus polovinu doplnit pomocí tabulek a druhou pomocí kalkulačky.

PS str. 244 – celá stránka V učebnici 2 jsou na stranách 74 a 75 v úlohách B a C vzorové zápisy pro výpočty- řeší se jako rovnice, tyto zápisy doporučuji.

 

Objem kužele

V učebnici 3 je na str. 23 nahoře v rámečku vzoreček – zapamatuj si. Bez počítačky vypočítej na str. 23 cv.2A, 4,5 – piš vzoreček, dosaď a jako rovnici dopočítej.