2.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 25.5. – 29.5.  2020

Třída  2. A

 Prosím   rodiče   dětí  s domácí  výukou,  aby  si  v pondělí  nebo  v úterý  dopoledne  vyzvedli  nový  pracovní  sešit  Matematika  č.7.

Český   jazyk

Stále  platí   procvičování   pravopisu  po tvrdých a měkkých souhláskách na   pc, můžete využít i opakovací cvičení v ČJ str.  109-116 / na folii/.

25.5.

S.   97 ,   cv.  1-  přečti  nahlas,  odpověz na  otázky  1,2.  Důležité-  fialové     cv.  1 –  odůvodňuj    / např.  pod- pode, slyšíme d, sad- v sadu, napíšeme d,  med- hodně medu,  napíšeme  d  /.

Cv. 2 – nahlas odůvodni, doplň na folii, bez chyby doplň do sešitu.  Žlutě zakroužkuj     d,   oranžově    t.

Procvičuj     pravopis   – tvrdé i měkké  souhlásky.

ČT  s. 91  2 krát až 3 krát.

PS s.  20  –  3   řádky.

26.5.

S. 97  cv.  3, 4   ústně.

Cv.   5  diktát.,   oprav podle  učebnice.

ČT s.  92-   báseň  Vlaštovka  se  vrátila  /  nauč  se  zpaměti /,  co víš o  vlaštovkách   ?

27.5.

S.  98 ,  cv.  1 –  přečti nahlas,  odpověz  na otázky 2,3.  1  fialová – odůvodňuj.

Cv.  2 – odůvodňuj  /  např. loď- 2 lodi,  přiveď- přivedu, přijď- přijdu,/,  doplň na   folii,  přepiš   do sešitu.   Modře   zakroužkuj   ď,  zeleně  ť.

ČT  s.  92   - Perníková   chaloupka   3 krát ,  zkus  při  čtení  měnit hlas podle rolí.

PS  s.  20  -   přepiš  věty.

28.5.

S.  98  ,  cv.  3 –   přečti nahlas, úkoly   pod  cvičením ústně.

Opakuj  s.  118, 119.

ČT  s.  93 2 až 3 krát /  podle  toho, jak  plynule  čteš /.

PS  s.  21.

29.5.

S.  99 ,  cv . 1 -  přečti nahlas,  odpověz   na   otázky  .    Ústně    fialové 1,2.

Cv.  2   –   odůvodňuj,    doplň  na  folii  /  např.  strach- strachuji se, doplníme ch,  pstruh- vidím pstruha, doplníme  h,  popruh- 2  popruhy, napíšeme  h,  Vojtěch- zavoláme  Vojtěchu!   Napíšeme     ch   / .

Přepiš   hezky   do  sešitu.    Žlutě   zakroužkuj    ch,  růžovou  h.

ČT  s.  94 –  3 krát  /  pátek,  sobota,   neděle  / .

                 

MATEMATIKA

Každý den procvičuj +,- do 100 / 10-20 příkladů/, můžeš použít cvičení, která jsme dříve počítali ve škole- zakryj   výsledky    papírem,   vypočti, zkontroluj.  Stále procvičujeme násobilku!   Umíme   odříkat   násobky  2,3,4  zpaměti nahoru i dolů.

V   týdnu  25.   –  29.5.   procvičujeme  v novém  sešitě  č. 7  na straně  1, 2.

Každý   den   10  až 20  příkladů  na  +,-  do 100.

 

PRVOUKA

s. 58- 59 -   pozorně  si  prohlédni obrázky, nauč  se  poznávat  živočichy. Přečti nahlas věty pod obrázky.

Zápis  :

Nadpis barevně

ŽIVOČICHOVÉ   V    LESE

LES   je   domov  mnoha  volně  žijících  živočichům /  zvířata,  ptáci,  hmyz,  plazi ,…/.

Zvířecí  rodiny

Jelen  - ……….. - ………..     / doplň/

Srnec - …………-  …………  /  doplň /

Kanec -………….-…………..   /  doplň /

O  zvířata  v  lese  se  starají  myslivci,  na  podzim  pořádají  hony.  V  přírodě  se  chováme  ohleduplně.  

 

 

S.  60 – 61        -  prohlédni si  pozorně  obrázky,  nauč  se  poznávat  živočichy.   Přečti  nahlas  věty  pod  obrázky.

Zápis

Nadpis   barevně

U     VODY     A   VE  VODĚ

Vodní     plochy     jsou  rybníky,  řeky,  potoky,  jezera /  sladká  voda  /.   V   jejich  přírodním   společenství  žijí  vodní  živočichové  a    rostliny .

Porybný    se  stará  o  rybníky a  ryby.

Význam -   pitná  voda,  ryby,   doprava  . 

Slaná     voda    je  v mořích  a  oceánech.

 

Měli  byste   umět  vyjmenovat  a poznat  alespoň  4  lesní  a  vodní    živočichy a  rostliny.

 

 

 

 

 

.

 

.