2.C

Přehled učiva pro domácí přípravu na období od 25.5.-29.5.2020

třída: 2.C

Český jazyk – tento týden předpokládám, že stihneme do str.99 – párové souhlásky na konci slov

Jinak nadále opakujeme vše, co jsme dělali doteď. Pravopis tvrdé/měkké souhlásky, pravopis ú/ů, abeceda, skupiny bě pě vě mě, dě tě ně

Nezapomeňte, aby děti zdůvodňovaly!! Př. ryba – ve slově ryba je tvrdá souhláska r, proto napíšu y.

Matematika -  str.23, GEO – str. 21

Během týdne si ten, kdo nebude chodit ve škole přijde pro 7. díl Krtka

Prvouka – Živočichové v lese – str. 58 Ochrana přírody – 59 přečíst

Čítanka – od str.110 – 113

Písanka – 23, 24