Český jazyk

Český jazyk pro 4.b.  od 25.5. -29. 5.

 1. Zkontroluj si podle Řešení 1 domácí práci z min. týdne –prac.list, vz. stroj
 2. Zkontroluj si podle Řešení 2 cv. z učebnice
 3. Zkontroluj si pravopis podle Řešení 3
 4. Do ŠS vypracuj cvičení z učebnice – s.109/cv.5, rozděl slova podle vzorů:
  např:        PÁN               HRAD              MUŽ                STROJ
                 
  jedlíci            v květu     s dopisovateli       v cíli
                k vlakům        na závody                                v koši
                u doktora
 5. Do ŠS cv 6/s. 109 – pošli vypracované do 28.5.
 6. Uč. s. 110/cv.7 – ústně nebo na folii, poté si zkontroluj podle Řešení 4
   uč s. 110/cv. 9 – na folii a pak zkontroluj podle řešení 4
  uč. s. 110/cv. 8 a) –vypracuj do ŠS – piš správná tvary a také pošli ke kontrole do 28.5.
                                např. přítel (1.p., č. mn.) – přátelé
                                         omyl (1.p., č. mn.) – omyly
                                        velitel (6.p., č.mn.) – o velitelích
 7. Uč. s. 112/cv.7 – vypracuj a pošli do 28.5.
  např: před lavicemi /růže/, mezi sloupy /hrad/
 8. Vypracuj na folii cvičení uč. s. 112/cv. 8 a pak si zkontroluj podle Řešení 5

 

 

Přístě zase budeme opakovatvyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen.
 

Upozornění: Přihlášené děti, které nastoupí 25.5. do školy, nic nevypracovávají, uděláme společně.