Matematika

Matematika IV. B, 25. 5.- 29. 5.

Dobrý den, děti. Minulý týden jste psaly druhý test. Někteří mi ho poslali, těm ho opravím a pošlu opravený zpět. Ostatní, kteří mi nemohou test poslat, si ho můžou zkontrolovat samostatně- posílám opět slíbené správné řešení (PL 0).

Také jsme se začali zabývat zlomky. Naučili jste se je číst, doufám, že i zápis zlomků jste všichni zvládli. Pokud máte pocit, že potřebujete opakování, pusťte si pro jistotu Matýskovo video z minulého týdne.

A teď už se pustíme do počítání se zlomky.

  1. Chceme-li spočítat např.  z daného čísla (nějakého celku), musíme to dané číslo dělit 2. Chceme-li spočítat , musíme dělit 4;  – musíme dělit 5.

VZOR:  z 8 = 8 : 2 = 4                    z 8 = 8 : 4 = 2                     z 10 = 10 : 5 = 2        

Pro lepší pochopení si pusť Matýskovo video (4. roč., 2. díl, str. 51, cv. 1): https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-51/                

A teď zkusíme pracovat s naší učebnicí- cv. 9/16 str.- přes fólii- nejdříve si ale doplň růžový rámeček, pak můžeš začít.

  1. Dnes budeme pokračovat v učebnici na str. 16/cv. 10- ústně.

Zkusíme také zapisovat správně výpočty zlomků. Začali jsme již včera, VZOR už jsem vám napsala. Vezmi si sešit a vypočítej 2 sloupce ze cv. 12/17 str. se správným zápisem (podle včerejšího vzoru). POZOR- jmenovatele píšeme na linku:

 

 z …

 

Třetí sloupeček piš přes fólii.

Dále cv. 13/17 str.- přes fólii- (Když byla cena snížena, novou po slevě vypočteme tak, že budeme o _ _ č _ _ _ t. Do rámečků si můžeš psát celý výpočet).

  1. Pro zopakování si pusť včerejší Matýskovo video, ale pozor, ještě cv. 2 (ukaž myší na cvičení v nabídce a přečti si, které to je).

A dále učebnice:     cv. 3/24 str.- přes fólii

                                   cv. 11/25 str.- přes fólii

                                   cv. 30/27 str.- přes fólii

                                   cv. 2/32 str.- ústně

                                   cv. 3/32 str.- do sešitu

  1. Dnes začneme učebnicí: cv. 1/32 str.- Připomeň si, když chceme vypočítat  , dělíme 3; když  , dělíme _ atd. Pracuj přes fólii.

Dále cv. 4, 7, 8/32 str.- přes fólii.

  1. Od zlomků si dnes trochu odpočineme a budeme procvičovat násobení, dělení, sčítání a odčítání.

Vrátíme se v naší učebnici na str. 16/cv. 11- první sloupec písemně do sešitu- nezapomeň na z _ _ _ š _ _.

Dále cv. 14/17 str.- 3 příklady do sešitu + zkoušky.

Cv. 15/17 str.- 3 sloupce ústně (počítej zpaměti). Víš jak na to? Vzpomeň si: za pomoci roz _ _ _ _ u. VZOR:          52 . 7 = 50 . 7 + 2 . 7 = ……

                                                          /  \

                                                      50 + 2    

A tím pro tento týden skončíme. Dařilo se vám? Máte- li nějaké potíže, můžete se ozvat, třeba i přes Školu On-line.