Přírodověda

Přírodověda V. B, 25. 5.- 29. 5.

Dobrý den, děti. Minulý týden jsme se zabývali vylučovací a kožní soustavou. O člověku už toho známe hodně, ale mnoho nám toho ještě zbývá. :) tento týden nás čekají lidské smysly a nervová soustava. Základní učivo již známe z minulých let, teď se seznámíme s některými podrobnostmi.

  1. Nejdříve je důležité seznámit se s textem v učebnici na straně 64. Vše si pozorně přečtěte a dobře si prohlédněte všechny obrázky. Že má člověk 5 smyslů, už všichni dobře víte. Vzpomenete si na ně? Z _ _ _, s _ _ _, č _ _, ch _ _, h _ _ _. Výborně.

Po přečtení textu v učebnici nás na procvičení čekají pracovní listy (PL 1PL 2). Abyste měli jistotu, že jste oba pracovní listy vyplnili správně, zkontrolujte vše podle učebnice.

Místo zápisu oba listy vlepte do sešitu. (Možná už máte sešit dost zaplněný všemi pracovními listy, které teď ode mě dostáváte. Určitě si můžete pořídit nějaké desky, do kterých si budete všechny pracovní listy zakládat.)

  1. Dnes je na řadě Nervová soustava, v  učebnici ji najdete na straně 65. Nejdříve si vše přečtěte a obrázky prohlédněte. Nervová soustava řídí veškeré pochody, které v těle probíhají. Ovládá naše myšlení, paměť, pohyby i smysly. Je proto velmi důležité tuto soustavu dobře chránit a vyhýbat se úrazům, které by ji mohly nenávratně poškodit.

Na procvičení jsem vám opět připravila pracovní list (PL 3), který slouží místo zápisu k vlepení nebo založení do desek.

 

Děti, vím, že všichni nemůžou tisknout. Kdo tuto možnost nemá, zapíše do sešitu datum, nadpisy podle učebnice a opíše modré rámečky ze str. 64 a 65. Pracovní listy si doplňte ústně.

Hezké dny.