Dějepis

Úkoly na tento týden:

Předem bych se chtěla omluvit všem, především třídě 6. B, jelikož místo správného řešení poznámek ke starověkému Římu (Domácí příprava IX) se vám objevoval rozhovor v angličtině… Hned jak jsem chybu zjistila, nechala jsem ji opravit, ale bohužel jen u 6. A. Vše už by teď ale mělo být v pořádku i u 6. B…

V tomto týdnu musíme projet dvě kapitoly najednou. Jedná se o str. 118 – 121 v učebnici.

Římané si nadvládu nad Apeninským poloostrovem museli vybojovat. Mimo jiné bojovali s Galy (Kelty), Řeky (o tzv. pyrrhově vítězství se dočtete na str. 118) a dalšími národy obývajícími Apeninský poloostrov. Potřebovali k tomu samozřejmě dobře vycvičenou armádu a kvalitní silnice (str. 119).

Od konce 6. stol. př. Kr. je Řím republikou. Na str. 120 – 121 se dočtete o jednotlivých skupinách obyvatel Říma a státní správě.

Naše učebnice není moc vhodná k samostudiu, ale bohužel se s tím nedá nic dělat. Pročtěte si pozorně strany 118 – 121. Pro lepší pochopení učiva přikládám zápisky, které si také pečlivě pročtěte, barevně podtrhejte a nalepte do sešitu.

poznámky – Řím republikou

Dále přikládám souhrnný přehled hlavních pojmů a událostí ke starověkému (antickému) Římu. Přehled vychází z jiné učebnice, ale to nevadí.

přehled pojmů a událostí

Vy, kteří se o římské dějiny zajímáte více, najděte si, prosím, ke konkrétním událostem nebo osobnostem materiály na internetu, je jich tam opravdu hodně. Bohužel máme málo času…

Všechny zdravím,

Jana Pilátová