1. skupina

Angličtina 6.B 1.skupina 25.-29.5.

Pracovní sešit str. 34 – 35

  1. Cv.1: přiřaď popis ke správnému obrázku. Čtvrtý obrázek, který zbyde, je oběd pana Kelly. Napiš, co obědvá.
  2. Cv.2: poslechni si rozhovor ze školní jídelny. Zakroužkuj správnou odpověď. Pust si poslech 3x. Nejdříve jen poslouchej. Při druhém poslechu zakroužkuj odpovědi. Při třetím si odpovědi zkontroluj.
  3. Cv.3: doplň správný tvar slovesa HAVE. Pozor, není to sloveso HAVE GOT (mít, vlastnit), ale jen HAVE, které časujeme stejně jako každé jiné sloveso:
  • I have breakfast at 6,30. I don’t have breakfast. Do you have breakfast?Yes, I do.
  • Pro porovnání: I have got a dog. (Mám, vlastním psa. – snídani nevlastním) I haven’t got a dog. Have you got a dog? Yes, I have.
  1. Cv. 4: Přečti si text, zapiš si do slovníčku nová slovíčka -pokud na nějaká narazíš- a odpověz, zda-li jsou věty pravdivé (true) nebo ne (false). Dříve, než budeš odpovídat, podtrhni si v textu všechna frequency adverbs (příslovce), např. usually, always, sometimes atd.
  2. Cv. 5: co mají k obědu. Doplň slova tak, aby dávala smysl. Podle str. 50 v učebnici rozhodni, který oběd je Sadie a který Joea.
  3. Cv.6: Podobně jako ve cvičení 1 zapiš, co by bylo v tvé krabičce na obědy, kdyby sis jí do školy nosil/a. Např: I have two egg sandwiches, milk,a piece of pizza, an apple and a chcocolate bar for lunch.

 

Těším se na foto tvého pracovního sešitu.

S pozdravem J. Fikejsová

 jitka.fikejsova@zsvelesin.cz