2. skupina

Úkoly na tento týden:

Pustíme se do „Stepu“ 2 (str. 60 – 61, resp. cv. 1 – 3). Tato část se věnuje jídlu.

1) Cv. 1a – projděte si všechna slovíčka. Poslechněte si a natrénujte výslovnost a do sešitu Vocabulary zapište ta, která potřebujete.

Poslech cv. 1

2) Cv. 1b – vyberte si 5 slovíček jídel/pití a napište o nich 5 vět – jaký vztah k nim máte. Bylo by fajn, kdybyste kromě I like / I don’t like použili i jiná slovesa (love, hate, eat, drink…) a případně příslovce (always, usually, often, sometimes, never). Těch 5 vět napište do sešitu English. Další věty si tvořte jen ústně. Nestyďte se sami před sebou a říkejte si je nahlas, je třeba, abyste mluvili!!!

3) Cv. 2 – poslechněte si rytmický rozhovor a trénujte ho. Zopakujete si v něm slovíčka „snídaně, oběd, večeře“ a upevníte si v paměti předložku „for“, která se s nimi pojí – „for breakfast“ = „k snídani“ atd.

Poslech cv. 2

4) „Try this!“ si necháme na příště, jděte rovnou na cv. 3. Jedná se o rozhovor týkající se jídla a pití. Poslechněte si ho nejprve se zavřenou knížkou (kolik toho pochytíte?). Až poté napište 14 slovíček, která v textu chybí (samozřejmě ne do knížky, ale do sešitu English! J)

Poslech cv. 3

5) Pracovní sešit str. 34 – vyplňte cv. 1, 2 a 3.

Cv. 1 – Přečtěte si, co si Sadie, Ben a Joe dávají k jídlu a vyhledejte k popisu správný obrázek. Ten zbývající patří panu Kellymu. Napište, co si (podle obrázku) dává k obědu.

Jen upozorňuji na to, že „dát si … k… snídani, obědu atd.“ se anglicky řekne „have ….. for breakfast, lunch…“. Např. I always have bread and butter with cheese for breakfast. I usually have lunch in the school canteen. (= školní jídelna). I never have pizza for dinner.

Nezapomeňte na přítomný čas prostý – pokud mluvím o 3. osobě j. č., přidává se –s nebo se trochu změní tvar – př. „have“ → „has“: Mr Kelly has … for lunch.

Cv. 2 – poslechněte si Mela, Barneyho a Lee a zakroužkujte správné odpovědi. Přikládám poslech.

Poslech prac. sešit

Cv. 3 – procvičování slovesa „have“ – doplňujte správný tvar (have, has, don’t have, doesn’t have, do… have, does…. have atd.)

6) Pošlete mi, prosím, kopii sešitu English a stránky v prac. sešitě.

Za odměnu si pusťe: https://www.youtube.com/watch?v=aX54_5XYnqQ

Díky za spolupráci, Jana Pilátová