Český jazyk

Domácí příprava X – český jazyk, 7. A

(25. – 29. 5. 2020)

Ahoj, sedmáci, když píšu tyto řádky, začínají se mi pomalu scházet vaše vypracované úkoly z domácí přípravy IX. Mám z toho radost a děkuji všem, kteří si vzali má slova k srdci a posílají splněné úkoly v požadovaném „množství a úpravě“.

Zatím je situace taková, že bychom se ještě možná mohli v tomto školním roce potkat ve škole, tak se nechme překvapit, jak to dopadne. Dnes se opět budeme věnovat skladbě, konkrétně dvěma rozvíjejícím větným členům – předmětu a přívlastku. Čekají nás cvičení z pracovního sešitu - ta mi tentokrát vyřešená neposílejte. Také mám pro vás připravený pracovní list, kde budou velmi různorodé úkoly. Pracovní list mi spolu s vypracovaným úkolem z literární výchovy můžete poslat do čtvrtka 28. 5. do 18 hodin.

Vaše třídní

Mluvnice:

PŘEDMĚT

 • je rozvíjející větný člen, na který se vždy ptáme pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu
 • předmět ve větě rozvíjí:
 1. sloveso v přísudku: TÁTA DOBŘE ŘÍDÍ AUTO. Koho, co řídí táta?
 2. sloveso v infinitivu: ZAMÝŠLEL NAPSAT KNIHU. Koho, co zamýšlel napsat?
 3. přídavné jméno (slovesné): TOHLE JE ŽENA PŘIPRAVUJÍCÍ OBĚD. Připravující koho, co?
 4. citoslovce (v platnosti přísudku): SEDLÁK PRÁSK BIČEM. Kým, čím sedlák prásk?
 • může být holý (zapomněl učebnici), rozvitý (zapomněl učebnici matematiky), několikanásobný (zapomněl učebnici, sešit a pravítko)

Tolik poučení a jdeme to zkusit prakticky – ve větách podtrhni předmět a do závorky za větu napiš, v jakém je pádu:

Babička vaří oběd. (___) Jirka šup míč do branky. (___) Nestihl napsat domácí úkol. (___, ___) Řekla mu o nás (___, ___). Přemýšleli jsme o prázdninových plánech. (___) Zájemcům podáme informace. (___, ___) Slíbila mi čokoládu (___, ___) Odmítl  pracovat. (___) Žába udělala hop. (___)

ŘEŠENÍ: Babička vaří oběd. (4.) Jirka šup míč do branky. (4.) Nestihl napsat domácí úkol. (4., 4.) Řekla mu o nás. (3., 6.) Přemýšleli jsme o prázdninových plánech. (6.) Zájemcům podáme informace (3., 4.) Slíbila mi čokoládu. (3., 4.) Odmítl pracovat. (4.)  Žába udělala hop. (4.)

PŘÍVLASTEK

 • je rozvíjející větný člen, který rozvíjí vždy podstatné jméno (blíže určuje vlastnosti podstatného jména)
 • ptáme se na něj jaký/jaká, jaké, který/která, které, čí?
 • DRUHY PŘÍVLASTKU:

a) přívlastek shodný – shoduje se s řídícím podstatným jménem v rodě, čísle a pádě, obvykle stojí před podstatným jménem (bílý sníh, cizí dům, náš tatínek, čtvrté místo), v odborných názvech za podstatným jménem (smetánka lékařská, kočka domácí, kyselina sírová)

b) přívlastek neshodný – neshoduje se s řídícím podstatným jménem v rodě, čísle, pádě, stojí za podstatným jménem a je vyjádřen nejčastěji podstatným jménem (kostka cukru, šátek s puntíky), dále slovesem v infinitivu (radost pohledět), popř. příslovcem (pohled vzhůru

 

 • přívlastek shodný a neshodný můžeme zaměnit, např. rybářské (Pks) náčiní – náčiní pro rybáře(Pkn), babiččiny (Pks) buchty – buchty od babičky (Pkn)

!!! Často se stává, že přívlastek neshodný určíte jako předmět, protože se na něj zeptáte pádovou otázkou (šaty s volánky – NIKDY: šaty s kým, čím? -  VŽDY: jaké šaty?) . To je chyba, protože  PODSTATNÉ JMÉNO ROZVÍJÍ jedině PŘÍVLASTEK!

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

 1. PROCVIČOVÁNÍ Z PRACOVNÍHO SEŠITU:
 1. PS str. 35/cv. 3, 4, 5
 2. PS str. 36 – 37/cv. 11, 12, 13
 1. Pracovní list – samostatná příloha
 1. Úkol z literární výchovy: Čítanka str. 179 – 181: Adolf Branald – Cestující kovář
 • přečti si příběh v čítance
 • zapiš do sešitu autora a název ukázky (+ ze které autorovy knížky byla vybrána)
 • vyhledej informace o spisovateli + na internetu zjisti názvy alespoň dvou filmů, které byly natočeny na motivy povídek A. Branalda
 • do sešitu zapiš odpovědi na tyto otázky:
 1. Kdy a ve které zemi se uskutečnilo první mistrovství světa v jízdě motocyklů?
 2. Jak se jmenoval český závodník, který reprezentoval naše „barvy“?
 3. Jaké značky byl jeho motocykl?
 4. Jakou dostal od diváků přezdívku?
 5. Co obsahoval tajemný kožený kufr, který vezl s sebou na motocyklu?
 6. Proč bylo pro jezdce výhodné startovat z první pozice?
 7. Kdo nakonec zvítězil a stal se mistrem světa?