2. skupina

NGLIČTINA 7. A, B – 22. týden, Kučerová

 

Kontrola cvičení ve WB:

WB 68/1: 1e, 2c, 3h, 4b, 5f, 6g, 7a, 8d

WB 68/2: 3 – False. They didn`t travel in spaceships. 4 – False. He didn`t play for Manchester United. 5 – False. They weren`t writers. 6 – True. 7 – False. He wasn`t a member of the Beatles. 8 – False. They didn`t use mobile phones.

WB 69/3: 2 – Did you watch TV? 3 – Did you clean the bike? 4 – Did you wash your hair? 5 – Did you tidy your room? 6 – Did you phone Andy?

WB 69/4: 2 – I didn`t go to school last week. 3 – I didn`t play football at the weekend. 4 – I was late for school yesterday morning. 5 – Did you stay at home last night?

 

27th May

 

Zopakuj si tvoření záporu a otázky v minulém čase (sešit – zápis z 20. května) a text o Brooklyn Boys (SB 124/1b), WB 68/1)

Dnes je tvým úkolem napsat dopis/email adresovaný Brooklyn Boys. Představ si, že jsi naštvaná (ale ne vulgární) Lisa. Inspiraci najdeš v SB 125/8. Piš do sešitu.

 

 

28th May

 

Zopakuj si slovíčka časových výrazů (TIME EXPRESSIONS), měly by být ve slovníčku od minulého týdne.

Jejich významy si procvič v SB 125/7b). Na všechny otázky odpověz do sešitu.

Př.: 1. It was Wednesday yesterday. (Yesterday was Wednesday.)

 

Ověř si, jestli zvládneš vytvořit pár časových výrazů sám/sama. Kombinuj stará slovíčka s novými:

MINULÝ ČTVRTEK, ÚTERNÍ ODPOLEDNE, MINULOU ZIMU, STŘEDEČNÍ NOC, MINULÉ PRÁZDNINY, SOBOTNÍ RÁNO, VČERA VEČER, MINULÝ PODZIM, V PONDĚLÍ V PŮL ŠESTÉ

Pokud ti některé výrazy dělaly potíže, napiš si je česky do slovníčku, příští týden se dozvíš řešení.

 

29th May

 

Dnes začínáme novou látku, tzv. nepravidelná slovesa (nenadávejte angličtině, němčina je má taky!)

Nejprve trocha historie Spojených států:

SB 126/1 a poslech č. 43 ZDEPusť si nahrávku, přečti si v učebnici úvodní odstavec a vypravování Johna Stockwella. Zastavuj, opakuj (procvičuj výslovnost).

Do sešitu vypracuj úkol 1b): zařaď k jednotlivým odstavcům Johnova vypravování jednotlivé obrázky.

Př.: 1d,…

Příběh obsahuje řadu nepravidelných sloves, která (potvory jedny!) nemají v minulém čase typickou koncovku –ed, ale vypadají jinak (změna písmena/písmen). Jedno takové nepravidelné sloveso jsme už potkali, je to sloveso BÝT:

 

Infinitiv: TO BE

Přít. čas: I am, you are, he is

Min. čas: I was, you were, he was

 

Tvým posledním úkolem tohoto týdne je taková slovesa najít v textu o historii USA a vypsat si do sešitu tabulku jejich tvarů: SB 126/2