Matematika

25. – 29. 5.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava IX

 

Cvičný test 4 – Obvod a obsah obrazců (shrnutí)

1. S = 32,5 mm2             2. a = 6,3 cm, O = 25,2 cm           3. S = 108 dm2   

4. S = 700 m2 = 0,07ha  0,07. 250 = 17,5 kg osiva

 

Přímá a nepřímá úměrnost PS 3

str. 166  cv. 1. PÚ 360 t     2. PÚ 85,3 m      3. NÚ 12 h      4. NÚ 6x

str. 167 cv. 5. PÚ 40 t       6. PÚ 392 stromů     7. NÚ 392 stromů     8. PÚ 36 semen

 

Procenta – výpočet procentové části PS 3

str. 209 cv. 22. 32 m         cv. 23. 240 m         cv.24. 1920 m         cv. 25. 1760 m

 

Procenta – výpočet počtu procent

Výpočet zpaměti: a) 50 %  b) 25 %  c) 10 %  d) 1 %  e) 200 %  f) 20 %  g) 75 % 

h) 27 %  i) 3 %  j) 1 000 %

PS str. 213 cv. 2. d) 4 %  e) 20 %  f) 190 %  g) 30 %  i) 160 %  k) 163,3 % 

str. 215 cv. 9. 70 %      cv. 10. 21 %     cv. 11. a) 50 %  b) 75 %  c) 80 %  d) 90 %  e) 95 %

I) 9,3 %        II) 37,5 %      III) 44 %

 

Cvičný test 5 – Přímá a nepřímá úměrnost

Vypracovaný test mi pošli jako přílohu na můj školní e-mail do pátku 29. 5. Výsledky testu budou v další přípravě.

1. Pronájem chaty na 5 měsíců stojí 7 500 Kč. Kolik zaplatí nájemce za 9 měsíců?

2. Kruhová nádrž se naplní pomocí dvou přítokových otvorů za 340 minut. Za jak dlouho se naplní při otevření všech pěti přítokových otvorů?

3. Před 300 lety bylo připraveno na výpravu do Jižní Ameriky jídlo pro 56 námořníků na 20 dnů. Na jak dlouho stačily výpravě zásoby jídla pro 70 námořníků?

4. Za 170 Kč můžeme koupit 5 kg broskví. Kolik kg můžeme koupit za 238 Kč?

Úlohy řeš trojčlenkou – zápis se šipkami, sepsání poměrů, křížové pravidlo pro výpočet,

konečný výsledek x = ….,, odpověď.

 

Opakování a procvičování

 

1. Procenta – počítání zpaměti

PS str. 217 – Minitest A i B

 

2. Procenta – výpočet počtu procent

V PS 3 vyřeš slovní úlohy str. 214 cv. 4, 5, 6. Dodržuj postup vysvětlený v minulé přípravě.

 

Nová látka

 

Síť hranolu

V učebnici 3 si na straně 69 prohlédni sítě. Z učebnice do ŠS vyřeš úlohy str. 71 cv. 5,6

V PS narýsuj všechny sítě na str. 199.

 

Povrch hranolu

V učebnici 3 prostuduj úlohu A na stranách 71 a 72, zapamatuj si vzoreček z rámečku str. 72.

Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=s-BhHCK5cEA

https://www.youtube.com/watch?v=vPBK5XoNcCQ

Na základě získaných znalostí vyřeš do ŠS úlohy z U 3 str. 72 cv. 1    str. 73 cv. 4, 5A

 

Procenta – výpočet základu

Vypočítej zpaměti základ, jestliže:

a) 50 % je 42  b) 50 % je 125  c) 25 % je 7  d) 2 % je 10  e) 5 % je 40  f) 10% je 70

g) 75 % je 27  h) 20 % je 9  i) 300 % je 36  j) 1 % je 13

Pro výpočet základu doporučuji dodržovat postup přes 1 %:  PS str. 220 cv. 5

vzorový zápis a) 0,8 %........... 2,4         1 % ………2,4 : 0,8 = 3       100 % ……3.100 = 300

Stejným způsobem dopočítej bez kalkulačky b), c), f)

Slovní úlohy na výpočet základu – dodržuj postup, navíc napiš odpověď – PS celá str. 221