2. skupina

Angličtina 8.AB  25.-29.5.

Opakování přítomných časů

  • Máte zde na tento týden ke stažení tři pracovní listy na přítomné časy
  • Kdo má možnost, prac. listy si vytiskne, vyplní, nalepí (PI, PLII,  PLIII )
  • Kdo nemá možnost tisku, přepíše věty do šk. seš. a kvíz stačí stylem 1a, 2b, 3c atd

Pracovní list I:

  • Pročti si pravidla
  • Najdi a oprav chyby ve slovesech

Prac. list II:

  • Připomeň si pravidla spelování
  • Doplň slovesa do vět

Prac. list III:

  • Vyber správnou možnost a, b nebo c