Český jazyk

ČESKÝ JAZYK 8. A, B – 22. týden, Kučerová

 

Kontrola cvičení v pracovním sešitě:

PS 41/5: vlastní nápady

41/6: švédští, nebo norští / fazolová a pohanková / Sparty, dokonce i Slávie

 

Pokud byly nějaké chyby v rozboru souvětí z 20. května, proveďte opravu celým grafem do školního sešitu.

 

MLUVNICE

 

25. května

 

Pokračujeme ve zkoumání souvětí. Dnes se zaměříme na spojovací výrazy (to, co lepí věty v souvětí k sobě).

Do sešitu přepište souvětí z uč. 86/2 a doplňte mezi jednotlivé věty spojovací výrazy tak, aby souvětí dávala smysl. Můžete použít spojky (8), vztažná zájmena (3), vztažná příslovce (6). Vybraný spojovací výraz podtrhněte a číslem nad něj určete slovní druh.

                  3                                                        3

Př.: Víte, co se mně nejvíc líbilo v knize, kterou jste mi půjčil?

 

 

27. května

 

Zápis do sešitu:

DRUHY SOUVĚTÍ

SOUŘADNÉ – obsahuje alespoň 2 věty hlavní

PODŘADNÉ – obsahuje jen jednu větu hlavní

 

Zdroje dalších informací:

Uč. 78/ poučení

https://www.youtube.com/watch?v=33DPebbW-7o (teorie)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/852 (procvičování)

 

Z učebnice 79/4 vyber 1 graf souřadného souvětí a 1 graf podřadného souvětí a překresli je do sešitu jako příklady pod zápis.

 

Procvičení:

PS 42/1

 

LITERATURA

 

26. května

 

Četba: čít. 164-167: Josef Škvorecký – Příběh o kukačce

Následující úkoly vypracujte do sešitu:

 

  1. Název povídky je metonymický. Vysvětli, jak souvisí kukačka s obsahem textu.
  2. Ne všichni Němci byli nacisté a ne všichni Češi byli vlastenci. Najdi v povídce dvě postavy, které ilustrují toto tvrzení. Vysvětli proč.
  3. Vysvětli důvody, které vedly paní Rittenbachovou a Sáru Abelesovou k výměně nemluvňat. Jaký je tvůj názor na jejich čin (souhlas / nesouhlas / proč).
  4. Proč je v naší kultuře pomsta považována za nesprávnou? Jaký je rozdíl mezi trestem, který uděluje soud, a pomstou? Buď upřímný/á, chci názor, ne definici z wikipedie…

 

29. května

 

Dnes bude trocha matematiky.

Na lištách stran 166 a 167 je seznam chlapců z terezínského domova L 417. Vyjádři v procentech, kolik z nich přežilo. Výsledek zapiš do sešitu celou větou.

 

Na téma utrpení lidí či skupin obyvatel bylo natočeno mnoho filmů.

Na film Deník Anny Frankové můžeš (ale nemusíš) podívat tady:

https://www.youtube.com/watch?v=WTbyqk1HI_4