Fyzika

8. ročník – fyzika od 22. 5. – 29. 5. 2020

 

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1. Za jakou dobu by musel zedník o hmotnosti 65 kg vynést do čtvrtého patra dvacetikilogramový pytel cementu, aby jeho výkon byl 42,5 W.? Výška patra je 3 m. [10,2 kJ; 4 min]

 

2) Opakování již probraných celků: Tepelné jevy, Zvukové jevy + Výkon elektrického proudu (do str. 115)

3) Učebnice: str. 115 – 117 Elektrická energie (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str.

 

4) Výsledek úkolu v učebnici str. 115 / 1 [0,2 W zaokrouhleno]

5) Pracovní sešit str. 27 / 1; 2 (využijte internet – bod tání)

6) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=pkpWSNMZ90U

https://www.youtube.com/watch?v=yJCwcA6myhc

 

Kontrola sešitů (domácí příprava) proběhne nejpozději na začátku dalšího školního roku v (září 2020).

Na další školní rok na fyziku: nový sešit 465 + trojúhelník s ryskou!

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline, nebo: novotny.lubomir@zsvelesin.cz S pozdravem L. Novotný