Matematika

25. – 29. 5.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava IX

 

Převody jednotek objemu PS 3 str. 200 cv. 5. a) 1700     6,235     20    2400   11,156

b) 0,0003   0,012   108 000    300    0,226   c) 1260    13,52    700     18,26     8,7

Objem a povrch válce PS  3 str. 200 cv. 4a) S = 628 m2, V = 904,32 m3

str. 201 cv. 8a) v = 8,92 cm   9b) r = 15,45 cm    str. 202 cv. 11. 22 m3   cv. 12.  9420 Kč

str. 203 cv. 13. 1,748 m   cv. 14. 2,261 m2   cv. 15. 14,13 l    cv. 16. 3 m

 

Řešení lineárních rovnic

a) 6 (23), b) 5 (54), c) 11 (9), d) 5 (-16), e) -1 (-4), f) -6 (-12)

 

Cvičný test 5 – Válec

Vypracovaný test mi pošli jako přílohu na můj školní e-mail do pátku 29. 5. Výsledky testu budou v další přípravě.

1. Vypočítej objem válce, který má poloměr podstavy 5 cm a výšku 9 cm.

2. Vypočítej povrch válce, který má poloměr podstavy 6 dm a výšku 11 dm.

3. Vodojem tvaru válce má vnitřní průměr 10 m a obsahuje 9 420 hl vody. Do jaké výše voda sahá?

4. Válec na válcování asfaltu má průměr 60 cm a šířku 2 m. Kolik m2 cesty zválcuje, jestliže se otočí desetkrát?

 

Opakování a procvičování

 

Řešení jednoduchých rovnic

Vyřeš všechny rovnice v PS 2 na stranách 138 a 139, proveď zkoušky.

 

Nová látka

 

Rovnice se zlomky

A) Rovnice s jedním zlomkem

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=n9_2w5Ba4tY

Podle této vzorové úlohy vypočítej v PS 2 všechny rovnice na str. 142 a na str. 143 úlohy a), b), c) – bez zkoušek

B) Rovnice s více zlomky

V učebnici 2 na straně 21 si prostuduj vzorovou úlohu E, podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=YXlYpO6CRoU

https://www.youtube.com/watch?v=PYynhCs-PJ0

Podle těchto návodů vypočítej zbývající rovnice na str. 143 a všechny rovnice na str. 144 – bez zkoušek

 

Množiny bodů dané vlastnosti v rovině

V učebnici 3 si prohlédni rámečky a vzorové úlohy na str. 54 a 55 a do ŠS vyřeš úlohy na str. 55.

 

Jednoduché slovní úlohy řešené rovnicemi

Vzorová úloha 1:

Částku 880 Kč rozděl mezi dvě osoby tak, že druhá osoba dostane třikrát více než první.

Zápis:    1. osoba…………x

              2. osoba………   3x

              celkem………….880 Kč

sestavím rovnici     x + 3x = 880

vyřeším rovnici         4 x = 880        x = 220

První osoba dostane 220 Kč, druhá osoba 660 Kč.

 

Vzorová úloha 2:

Částku 880 Kč rozděl mezi dvě osoby tak, že druhá osoba dostane o 20 Kč více než první.

Zápis:         1. osoba………….x

                   2. osoba…………..x + 20

                   celkem ………….880 Kč

sestavím rovnici      x + x + 20 = 880

vyřeším rovnici a vyjde mi x = 430

První osoba dostane 430 Kč, druhá osoba 450 Kč.

 

Podle vzorových úloh vypočítej:

1) Žáci byli na třídenním výletě a ušli celkem 42 km. První den ušli dvakrát více než třetí den, druhý den o 4 km více než třetí den. Kolik km ušli každý den?

2) Pro zlepšení životního prostředí bylo vysázeno celkem 720 dubů, javorů a lip. Kolik bylo vysázeno stromků každého druhu, jestliže javorů bylo o 90 více než lip a dubů sedmkrát více než lip?