1.ABC

Vážení rodiče, milé děti,
protože některé děti jsou již zase ve škole,  máme možnost sledovat výsledky domácího učení v přímém přenosu. Rády bychom zvlášť pochválily ty děti i rodiče, kteří se domácí přípravě věnovali a věnují pravidelně. Ukazuje se totiž, že právě tyto děti nemají po nástupu do školy s učivem zadaným na doma naprosto žádný problém. Učivo, které jsme dosud zasílaly, bylo zhruba na 5-7 hodin týdně, tak můžete posoudit, kolik času Vašemu dítěti zabralo.
Pokud jste ještě nepřinesli do školy Matematiku 2 a Písanku 2, prosíme, abyste tak učinili nejpozději pátku 5.6. Oba sešity budeme potřebovat jako podklady pro závěrečnou klasifikaci. Děkujeme.

Úkoly na tento týden:

ČTENÍ str. 109-112
Delší texty rozdělíme na půl, děti mohou zkusit vyprávět, co si z textu zapamatovaly ( postavy- mohou podtrhat, děj)  

str. 109 - Kocourek Mikeš – zkusit najít vlastní jména, mluví zvířata?

video  Mikeš se učí mluvit:    https://www.youtube.com/watch?v=gAI6c-jOBjg&list=PLvQt11KcLozh5DzgmIaH3u9eEsW9ycaZb&index=9

str. 110 - Loupežníci  - v textu podtrhnout zvířata

str. 112 - Říkadlo - čtení psaného textu, kus zkusit opsat, naučit zpaměti

 

PSANÍ str. 17-20
str. 17 přepis písmen, obtáhnout opis, na další linku opsat a přepis vět
str. 18 dopíší do rámečku čísla k větám a věty přepíší ve správném pořadí
str. 19 zopakovat správné psaní malého a velkého d, D, u malého písmene háček píšeme vedle písmenka
str. 20 zopakovat správné psaní malého t (klička- botička,trampolína),
 velkého T, u malého opět háček vedle
opakovat diktát velkých a malých známých písmen
                                                     
MATEMATIKA str. 25-27
 str. 26 - o několik méně: do druhého řádku nakreslit jinou barvou "stejně" a škrtnout o kolik je méně
- u čísel větších než 10 zobrazíme 10 rámečkem (ohrádkou)

PRVOUKA str. 32-33
Procvičovat letní měsíce, bezpečné chování
Vše nej…..všem dětem a nejen jim přejí učitelky 1. tříd