2.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 1.6. – 5.6. 2020

Třída  2. A

Milé děti,

přeji   vám  krásný  Den dětí,   který  bude  v  pondělí.

Doufám,    že   vám jde domácí  příprava  tak  dobře  jako  nám  učení  ve  škole. Máme    každý   den  4 hodiny  a máme  víc  přestávek.   Každý   sedí  sám  v lavici.

Ve   škole   zbyly  ještě  nějaké  věci,  ručníky,  kapsáře,  cvičební úbory.    Můžete    si    je  vyzvednout   vždy   dopoledne   do  11:30.   Prosím    rodiče ,  aby   nevstupovali   do  školy,   zazvoňte   u  hlavního  vchodu  a  věci vám  budou  doneseny  na  dvůr.   Bohužel    ne   všechny  věci  jsou  podepsané.

Český   jazyk

Stále  platí   procvičování   pravopisu  po tvrdých a měkkých souhláskách  na   pc ,    můžete   využít  i  opakovací    cvičení v ČJ   str.  109-116 / na folii/.

1.6.

Procvičovat na folii  na   s.  115    cv .   33,   34 ,  35   /  vše odůvodnit/.

ČT   z   vlastní   knihy  15  minut  nahlas.

2.6.

S.   99    cv.  3  -  nejdříve   odůvodni,  doplň  na  folii,  napiš  podle diktátu,  oprav   podle  učebnice.

Cv.   4   na     folii  ,  opakuj   na   s. 120. 

ČT    s.  97   báseň  se  nauč  hezky  plynule  číst,  dodržuj  rytmus.

PS    s.  22.

3.6.

S.  100    cv.  1  -  přečti nahlas,  ústně  úkoly  1-5,  fialové  1,2.

Cv. 2  -  doplň  na  folii,  odůvodňuj  /   větev-  2  větve,  Václav-    Václave  !  ,   Josef  -  Josefe!  /.    Cvičení     napiš   do  sešitu,   různými  barvami  kroužkuj   v,   f.

ČT  s.  96 -   nahlas  první  2  odstavce  /  až  ke  slovu  ….otevřít.   /  ,   2  krát  nebo  3  krát,   podle   toho,  jak  hezky   čtete.

4.6.

S.   100    cv.  3 -  diktát  /  postup  dle  zadání  /.

Cv.    4    ústně.

Cv.  5 -  na  folii.

ČT   s.   96   -  2 /3 /  krát  prostřední  část  nahlas  /  ke slovu  ……spát. /.

PS   s.  23.

5.6.

s.   101    cv.  1  -  nahlas  přečti,  ústně  úkoly  pod  cvičením.

Cv.   2  -  nejdříve     odůvodni    /  vůz   -  2  vozy  /  a  doplň  na  folii.   Celé    cvičení    napiš  do  sešitu,  různými  barvami   kroužkuj  z   ,   s.

ČT   s.   96  -  poslední   část  2 až  3  krát   nahlas.    Kdo    chce,   může  si  nakreslit  obrázek  na  papír.

 

MATEMATIKA

Každý den procvičuj +,- do 100 / 10-20 příkladů/, můžeš použít cvičení, která jsme dříve počítali ve škole- zakryj   výsledky    papírem,   vypočti, zkontroluj.  Stále procvičujeme násobilku!   Umíme   odříkat   násobky  2,3,4  zpaměti nahoru i dolů.

Procvičujeme    násobilku    2,  3 ,4  .

V    tomto    týdnu   se   začínáme   učit  násobilku  5,  pracuj  na  s.  3.    Nauč   se   násobky  čísla  5  zpaměti.

PRVOUKA

V tomto  týdnu  opakujeme  učivo  na  s.  63    -  úkoly  1 -  15    / ústně,  pokud  byste  chtěli  pracovní  listy,  od  úterý  budou  k vyzvednutí  ve  škole /.