2.C

Přehled učiva pro domácí přípravu na období od 1.6-5.62020

třída: 2.C

Český jazyk – s dětmi ve škole jsme nestihli do str. 99, takže doma procvičovat, volně dodělat,  + stále procvičovat tvrdé/měkké souhlásky, ú/ů, v textu vyhledávat podstatná jména a slovesa, abeceda

Matematika – dodělat vše ve starém „Krtkovi“ 6, nový „Krtek“ 7 do str. 2  Intenzivně trénovat násobilku + dělení do 4,  můžete začít násobilku 5, trénovat sčítání a odčítání v oboru do 100.

Písanka – 25, 26

Čítanka – 114 – 117