1. skupina

Úkoly na tento týden:

1) Obrázkové slovníčky k lekcím 4 a 5. Prosím o vytisknutí, vyplnění a nalepení do sešitu Vocabulary.

2) Nová lekce 6 – Sunny day

Čeká nás pěkná lekce o počasí. Je praktická (počasí řešíme každodenně) a opět se nám tu objeví průběhový čas.

Slovní zásoba na str. 28 – zápis do sešitu Vocabulary:

A sunny day                         sani dei                   Slunečný den

It’s hot.                                                                  Je horko.

It’s cold.                                kould.                      Je chladno.

It’s raining.                           reiniŋ                       Prší.

It’s snowing.                        snouiŋ                      Sněží.

It’s windy.                                                              Je větrno.

It’s sunny.                                                              Je slunečno.

I’ve got an idea.                 …aidiə                       Mám nápad.

kite                                       kait                            drak (k létání)

outside                                 autsaid                     venku

We‘ ve got….                      wi:v got                     My máme…

We’re playing                    wi:ə pleiŋ                   My si hrajeme…

 

Setkáváme se zde s další osobou – „we“ = „my“. Můžeme si tedy doplnit celý přehled časování sloves v přítomném čase průběhovém. Připomínám 2 věci: sloveso být + -ing!!!

Jednotné číslo:

1. I’m drinking (I am drinking) = Já piju.

2. You’re drinking (You are drinking) = Ty piješ.

3. He’s drinking (He is drinking) = On pije.

    She’s drinking (She is drinking) = Ona pije.

    It’s drinking (It is drinking) = Ono pije.

Množné číslo:

1. We’re drinking (We are drinking) = My pijeme.

2. You’re drinking (You are drinking) = Vy pijete.

3. They’re drinking (They are drinking) = Oni pijí.

 

Teď už děti určitě porozumí příběhu bez problému. Přikládám poslech č. 38.

Poslech č. 38 – prosím několikrát přečíst a poté přeložit.

2) V dolní části stránky děti spojí větu popisující počasí s příslušným obrázkem.

3) Pracovní sešit s. 28 – cv. 1 a 2 – vyplnit.

 

Prosím o poslání oskenované stránky 28 v pracovním sešitě. Dětem, které chodí do školy, vše zkontroluji tam, zřejmě na konci týdne.

Děkuji moc za spolupráci!

Jana Pilátová