Český jazyk

Český jazyk pro 4.r. od 1.6. – 5.6.

 1. Zkontroluj si práci z minulého týdne podle Řešení 1.
 2. Vypracuj do ŠS – cv- u učebnice., s. 111/cv. 3 – např: školními lavicemi, tabulemi,…
 3. Na folii vypracuj cv. 2/s.111.
 4. Vypracuj do ŠS cv. 4/s. 112.
 5. Pozorně si přečti růžový rámeček –shrnutí o podstatných jménech – uč. s. 113.
 6. Čeká nás nová látka ze s. 115 – zapiš do sešitu: Základní skladební dvojice a opiš růžový rámeček ze strany 115.
 7. Potom ještě připiš:

Na podmět /Po/ se ptáme 1. pádovou otázkou: Kdo?Co? + slovesem, podtrhneme rovnou čarou, podmět má zkratku Po
Na přísudek /Př/ se ptáme Co dělá podmět? Co se říká o podmětu?, podtrhneme vlnovkou,

Přísudek má zkratku Př.

 1. Nezapomeň, že přísudkem je sloveso v určitém tvaru – lze určit  osobu, číslo, čas – zpívá, psali jsme…. Přísudkem nemůže být infinitiv – zpívat, psát.
 2. Učebnice s. 115/cv.1 – hledáme podmět a přísudek:
  Najdeme podmět a přísudek. Např: (Kdo, co? Vyhlíží?) Káťa /Po/, (Co dělá podmět?) vyhlíží /Př/

Do sešitu zapiš takto: Káťa = vyhlíží
Pokračuj podle vzoru u dalších vět:
Zeptej se: (Kdo?co?se objevil?) Autobus/po/, (Co dělá podmět?Co dělá autobus?)Objevil se /př/
Zapiš do sešitu: Autobus  = se objevil

 

 1. Pokračuj dál podle vzoru. Do sešitu piš jen podmět a přísudek, neopisuj věty.
  Autobus = zastavil, Cestující = se vyhrnuli, …

 

Vypracované úkoly pošli na alimak2020@seznam.cz