Matematika

Matematika IV. B, 1. 6.- 5. 6.

Dobrý den, děti. Máme po druhém testu a celý tento týden nás čeká geometrie. Budeme se učit o trojúhelníku a hodně nám s tím tentokrát pomůže Matýsek a jeho geometrie. Upozorňuji, že práce na jednotlivé dny v týdnu na sebe navazuje, nejde tedy nic vynechat nebo přehodit.

My už všichni víme, jak trojúhelník vypadá, že má 3 v _ ch _ _ y a 3 ú _ _ y, podle toho se také nazývá tento útvar „TROJÚHELNÍK“. Naučíme se trojúhelník popisovat a rýsovat. Nezapomeň si připravit sešit na geometrii a všechny rýsovací potřeby.

 1. Základní informace o trojúhelníku, a jak trojúhelník popisujeme, se dovíme od Matýska, z jeho geometrie pro 4. ročník- str. 42:
 • https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-42/ .
 • Abychom popis stran správně pochopili, pustíme si i cv. 1.
 • A teď si správný popis trojúhelníků procvičíme na pracovním listu (PL 1). Pokud se nám pracovní list nezobrazí barevně, vybarvěte si ho sami těmi barvami, které jsou v zadání- červeně, zeleně, žlutě a modře. Ve výhodě jsou ti žáci, kteří mají možnost tisknout. Ostatní si trojúhelníky můžou nakreslit samostatně.
 • Teď si vezměte sešit, naučíme se trojúhelník rýsovat. Libovolný trojúhelník už známe, přesto si ale nejdříve pustíme Matýska- str. 43 a najdeme cv. 3a):
 • https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-43/ a rýsujeme společně s Matýskem.
 • Pro procvičení dále narýsuj do sešitu ještě jeden libovolný trojúhelník, správně popiš jeho strany, změř je a zapiš jejich délku. (Pozor délku stran zapisujeme do rovných závorek IABl = ….; čteme délka strany AB rovná se …. Ale to už umíme, pouze připomínám.) :)
 1. Dnes se naučíme rýsovat pravoúhlý trojúhelník. Nejprve se podívejte na Matýska:
 1. Dnes si nejdříve zopakujeme rýsování pravoúhlého trojúhelníku.
 • Vezmi si nejdříve naši učebnici a vypracuj podle pokynů cv. 4 a 5/34 str.
 • A teď nás čeká konstrukce trojúhelníku. Pusťte si opět Matýskovo video: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-46/. Nejprve si ho dobře prohlédněte a pak zkuste rýsovat s ním. (Oblouky kružnic nepojmenovávejte, ať se vám tam další názvy nepletou.)
 • Na procvičení si narýsujte z naší učebnice cv. 2, 4, 5/25 str.
 1. Dnes se dovíme, co je trojúhelníková nerovnost. Někdy se může stát, že nám trojúhelník vůbec nejde narýsovat. Teď zjistíme proč. Pusť si opět Matýska:     

Při výpočtu trojúhelníkové nerovnosti platí tato pomůcka, dobře si ji zapamatuj: SEČTI VŽDY NEJDŘÍVE DÉLKY 2 NEJKRATŠÍCH STRAN- JEJICH SOUČET MUSÍ BÝT VŽDY VĚTŠÍ, NEŽ DÉLKA STRANY TŘETÍ. POKUD JE SOUČET STEJNÝ, NEBO MENŠÍ, TROJÚHELNÍK NARÝSOVAT NEJDE.

 1. A dnes budeme procvičovat:
 • https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-47/  - pusť si nejprve cv. 3b).
 • A teď už str. 33 v naší učebnici. Dobře si prohlédni a pročti cv. 1 a 3, cv. 2 si vypočítej do sešitu. Nezapomeň zapsat zadání, dále k výpočtům zapiš, jestli trojúhelník narýsovat lze nebo nelze.

 

A to je pro tento týden vše. Přeji všem hezký víkend.