Přírodověda

Přírodověda pro 4.b od 1.6. – 5.6.

Dnes nás čeká opakování: louka, park, obydlí, voda
 V učebnici na s. 69 si nejdříve pozorně pročti otázky. Pokud nevíš odpověď, zalistuj učebnicí,    internetem. Vypracuj otázky 1 – 17 do sešitu  - napiš číslo otázky a piš jen odpovědi.

Přečti si text v učebnici s. 70-72 – ochrana přírody.

Vypracované otázky pošli.