Vlastivěda

Vlastivěda pro 4.b. od 1.6. – 5.6.

1.      Přečti si pozorně text v učebnici s.91-  94

2.      Zapiš do sešitu :

Habsburkové
FERDINAND I. – nástup na trůn r. 1526 / od roku 1526 – novověk/
                         - vládl v českých zemích, Rakousku, Uhrách
                          - sídlil ve Vídni
                         - přísný panovník, tajná policie

 

RUDOLF II.  – český král a římský císař
                     - sídlil v Praze
                     - vzdělaný – zval k nám malíře, sochaře, hvězdáře, lékaře, alchymisty, vědce
                     - za jeho vlády se Praha stala střediskem vědy a umění
                     - pověst- o golemovi
                     - náboženská svoboda
                     - duševně nemocný
Důležitý vynález: Knihtisk (polovina 15. století) – dostupnější a levnější knihy- lidé se dozvídali o všech objevech.

 

MATYÁŠ – sesadil bratra Rudolfa II.
                - sídlo – Vídeň
               - omezení náboženských svobod a práv šlechty ==povstání proti Habsburkům /defenestrace/
               - povstalci poraženi r. 1620 – bitva na Bílé hoře
                - vůdce povstání krutě potrestal – poprava 27 pánů na Staroměstském náměstí -21.6.1621
Těžké časy – zrušena česká práva, němčina zrovnoprávněna s češtinou, pak převládla, náboženství –jen katolické -    spousta lidí odešla ze země.

 

Podívej se na další videa: Dějiny udatného českého národa / díly 55 – 62/