1. skupina

ANGLIČTINA – 23. týden – S. Kučerová

 

Kontrola cvičení ve WB:

32/3: podle sebe

33/4: 2 – He doesn`t often tidy his room. E, 3 – Are you always hungry? D, 4 – Emma isn`t always happy. C, 5 – He never cleans his bike. G, 6 – Do you usually sleep on the floor? A, 7 – Louise is sometimes late for school. F

 

1st June

 

 Tento týden pokračujeme v tématu GOOD AND BAD HABITS. Dnes budeme řešit, jakou mají lidé povahu, tedy přídavná jména. Zapište si do slovníčku:

 

What are you like? – Jaký jsi?

a telly addict – televizní závislák

a PC addict – počítačový závislák

a mobile phone addict – závislák na mobilu

lazy – líný

energetic – energický, aktivní

helpful – ochotný (pomoci)

well-organized – puntičkářský, pořádkumilovný

 

Význam těchto slovíček si procvičte ve WB 23/5.

 

A teď je na vás, abyste se nad sebou zamysleli a napsali do sešitu pár vět o tom, jací jste. Inspirací vám může být Benův dotazník v SB 59/4. Popište v pěti bodech, jací jste (nová slovíčka) a vysvětlete alespoň jednou větou proč.

Př.:

  1. I`m not a telly addict. I don`t often watch TV.
  2. I`m very energetic. I go to athletics club every day.

 

 

2nd June

 

Zvyky se týkají i jídla a stravování. Nejprve si procvičte slovíčka v SB 60/1nahrávkou č. 51 ZDE. Poslouchejte, zastavujte, opakujte.

Většinu těchto slovíček byste měli znát z 1. Stupně, ale některá mají zákeřný pravopis, takže doporučuji zapsat do slovníčku tato:

 

food and drink – jídlo a pití

bread – chleba

butter – máslo

cereal – obiloviny (snídaňové lupínky)

coffee – káva

yoghurt – jogurt

salad – míchaná zelenina, salát

pasta – těstoviny

 

Výslovnost si procvičte ještě poslechem a opakováním SB 60/2a) a nahrávky č. 52 ZDE.

Význam slovíček z oblasti jídla a pití si procvičte ve WB 34/1a), b): přiřaďte jména strávníků pod obrázky pokrmů a pak popište, co si dává k obědu pan Kelly (zbývající obrázek).

 

4th June

 

Dnes se nejprve vrátíme krátce ke zvířatům, k tomu, jaká jsou a čím se živí: WB 35/4: přečtěte si tři texty o zvířatech (nemusíte rozumět úplně všem slovíčkům). Cílem je zhodnotit, jestli jsou tvrzení 1 – 6 správně (true) nebo špatně (false).

 

Názvy jídel a pití si zopakujte ve WB 34/2 ve školní jídelně (school canteen). Projděte si úkoly, pusťte si nahrávku č. 7 ZDE a zakroužkujte správné varianty.

 

Abychom mohli tvořit věty o tom, co si dáváme k jídlu, zapište si do slovníčku:

 

have breakfast – dát si snídani/snídat

have lunch – dát si oběd/obědvat

have snack – dát si svačinu/svačit

have dinner – dát si večeři/večeřet

 

Sloveso HAVE tady neznamená MÍT, VLASTNIT, ale DÁT SI. Podobně HAVE A SHOWER znamená DÁT SI SPRCHU/SPRCHOVAT SE.

V záporu tedy sloveso HAVE potřebuje pomocné DON`T (DOESN`T): I don`t have breakfasts. = Nesnídám.

V otázkách potřebuje sloveso HAVE pomocné DO (DOES): Does he have breakfasts? = Snídá?

Se slovesem HAVE pracujte ve WB 34/3.