2. skupina

Úkoly na tento týden:

1) Vrátíme se na předchozí stranu 60 k „Try this“! – How many „food and drink“ words can you make using these letters? … Kolik slovíček jídel a pití dokážete z písmen vytvořit? Při tvoření každého slovíčka máte vždy k dispozici všechna písmena…. Napište je do sešitu English.

2) Str. 61 cv. 4 – přečtěte si „Tamiko’s report“ (zprávu), ideálně nahlas. Slovní zásoba není složitá. V první větě se objevuje minulý čas – „I interviewed…“ = „Dělala jsem rozhovor s…“

„at lunchtime“ = „for lunch“ – k obědu

Ještě upozorňuji na rozdíl mezi „food“ (zpravidla jídlo obecně nebo konkrétní věci, které jíme, tedy konkrétní potraviny, např. jablka, chléb, maso, knedlíky apod.) a „meal“ (používá se buď pro jídla dne, tedy snídaně, oběd, večeře apod., ale i pro konkrétní jídlo, které se při této jedné události jí.).

3) Přeložte text Food in the UK do češtiny a napište ho do sešitu English.

Oba písemné úkoly mi pošlete mailem, už se na ně těším!

Jana Pilátová