Český jazyk

Český jazyk pro 6.r. od 1.6. – 5.6.

 1. Podle Řešení 1 si zkontroluj práci z min. týdne.
 2. Vypracuj z učebnice s. 75/ cv. 2 do ŠS  - doplň vhodná PUM, PUČ, PUZ .
  např: Sportoval
            na stadionu / PUM/ - Kde?
           včera /PUČ/ - Kdy?
          aktivně /PUZ/ - Jak?
 3. Vypracuj cv. z učebnice na s. 76/cv.3. Piš do ŠS.
 4. Přepiš si rámeček ze s. 76 + rámeček ze s. 77 - druhy rozvíjejících větných členů.
 5. Grafické znázornění věty jednoduché tzv. „Pavouk“ Podívej se na videa:


https://www.youtube.com/watch?v=ZUP4b0EhPzo

https://www.youtube.com/watch?v=WzcJz8moWNI
https://www.youtube.com/watch?v=qo3wyN4MGZ4

 

 1. Při zapisování dodržuj postup: a) Urči podmět přísudek /= zákl. větné členy/
                                                         b) zákl. větné členy rozvíjí rozvíj. větné členy – píšeme o řádek
                                                             níž – Pks, Pkn, Pt, Pum, Puč, Puz
                                                        c) Pozor – přívlastek rozvíjí jen podstatné jméno, předmět + přísl.u.
                                                            sloveso, příd, jméno, /přísl. určení/
                                                        d) Pokračujeme dle min. hodiny: horní sl. ---otázka----dolní sl.
                                                                                                                    babička1---jáká?čí? ----mojepks
                                                                                                                    jde5----Kam?-----do kinaPum
 2. Přepiš PL 1 do sešitu a vypracuj cvičení.
 3. Opakování pravopisu – z uč. s. 85/cv. 5 – přepiš do sešitu.
  Všechny vypracované úkoly pošli na alimak2020@seznam.cz

 

Už se blížíme k cíli! Vydržte!