Dějepis

Úkoly na tento týden:

Opět nás čekají dvě kapitoly, ale vy je jistě bez problémů zvládnete.

1) Na str. 122 – 123 v kapitole s názvem „Boj Říma nekončí“ se dočtete o punských válkách. Vzpomeňte si na látku „starověká Fénicie“ – tehdy jsme si říkali o nejvýznamnější kolonii, kterou Féničané založili – Kartágu. Najděte si ho na str. 122 na první mapce (leží v severní Africe).

Jelikož Římané říkali Kartágincům Punové, nazývá se válečný konflikt, ke kterému mezi nimi došlo, punské války. Na str. 122 – 123 se dočtete nejen o punských válkách, ale také o vzniku tzv. provincií, jejichž mapku máte na str. 123.

Pro lepší pochopení velice doporučuji následující odkaz – jsou to „videovýpisky z dějepisu“, daný díl se věnuje přesně této látce.

https://www.youtube.com/watch?v=NarVjXNazKY

Více informací k osobnosti Hannibala a jeho válečné technice naleznete zde:

https://www.chladnezbrane.eu/clanky-a-recenze/hannibal/

2) Kapitolu na str. 124 – 125 nebudeme podrobně probírat. Pročtěte si ji a zaměřte se hlavně na str. 124 na lištu pod obrázkem mince.

3) Přikládám poznámky, které prosím částečně vyplňte (jedná se o tečkovaná místa) a nalepte do sešitu. Roky válek a bitev najdete v mapce na str. 122. Pokud budete potřebovat kontrolu, můžete mi je poslat.

Děkuji,

Jana Pilátová