1. skupina

Angličtina 7.A   1. -5. 6.

 

 

 1. Překlad z min. týdne:

 

 1. Jane studovala.                                        Jane studied.

Jane nestudovala.                                    Jane didn’t study.

Studovala Jane?                                      Did Jane study?

Ano, studovala.                                       Yes, she did.

Ne, nestudovala.                                      No, she didn’t.

 

 1. Pracovala (ona) v hotelu.                                    She worked in a hotel.

Nepracovala v hotelu.                             She didn’t work in a hotel.

Pracovala v hotelu?                                 Did she work in a hotel?

Ano, pracovala.                                       Yes, she did.

Ne, nepracovala.                                     No, she didn’t.

 

 1. Včera jsem poslouchal/a rádio.              I listened to the radio yesterday.

Včera jsem neposlouchal rádio.             I didn’t listen to the radio yesterday.

Poslouchal jsi (ty) včera rádio?              Did you listen to the radio yesterday?

Ano, poslouchal.                                     Yes, I did.

Ne, neposlouchal.                                    No, I didn’t.

 

 1. Gramatika:
 • Říkali jsme si, že v otázce stojí pomocné sloveso na prvním místě. Stojí tam v případě, že otázka neobsahuje takzvané WH slovíčko: When, Why, What atd. Je to stejné jako v přítomném čase. Např:
  • When did you watch TV? I watched TV at 6 pm yesterday.
  • What did you do last weekend? I played football.
  • Where were you yesterday? I was at home.  – opět připomínám, že sloveso BÝT (BE) nepotřebuje pomocné sloveso, proto stojí na druhém místě rovnou významové sloveso BE. V předchozích případech máme na prvním místě WH, na druhém DID, na třetím zájmeno, na čtvrtém významové sloveso, potom zbytek věty.
 • Toto bychom už umíme z přítomného času, takže pouze připomínám.
 1. Učebnice str. 120
 • Poslechni si Bena, jak vypráví o svém dětství.  Přečti si text nahlas, ústně přelož.
 • Odpověz do sešitu na 5 otázek v 1c (jako že jsi Ben)
 • Cvičení 3: přečti si věty o Lise. Vytvoř otázky tak, abychom dostali jako odpověď podtrženou část věty. Viz příklad. Kde si Lisa hrála? V parku.      

Těším se na vaše práce na   jitka.fikejsova@zsvelesin.cz

S pozdravem Fikejsová