2. skupina

ANGLIČTINA 7. A, B – 23. týden, Kučerová

 

 

Kontrola nepravidelných sloves – SB 126/2:

be

was/were

PRAVIDELNÁ

 

arrive

arrived

die

died

NEPRAVIDELNÁ

 

leave

left

go

went

come

came

see

saw

speak

spoke

know

knew

have

had

eat

ate

 

 

3rd June

 

Nejprve si zopakuj látku z 29. května: v učebnici (SB 127/3a) si přečti a současně poslechni text (nahrávka č. 43 z 29. května). Soustřeď se na výslovnost slovesných tvarů v tabulce. Zastavuj, opakuj.

 

Do slovníčku si zapiš:

leave (left) – odejít, opustit (odešel)

Mayflower – Májová květina

journey – cesta

arrive – dorazit někam

coast – pobřeží

survive – přežít

native American – rodilý Američan

save – zachránit, ušetřit

soon – brzy

corn – kukuřice

at last – konečně

hero – hrdina

 

Na závěr si projdi nepravidelná slovesa ve WB 70/1: na vlnách vyhledej minulé časy, zapiš je do levého sloupečku a přidej k nim základní tvary.

 

 

4th June

 

Znovu si zopakuj příběh Johna Stockwella (SB 126, poslech 43).

Do sešitu pak vypracuj zkrácenou verzi: SB 127/3a) – do vět doplň nepravidelná slovesa v minulém čase.

Nepravidelná slovesa procvičuj ústně ve dvojicích (GO – WENT, COME – CAME,…), třeba podle tabulky v sešitě nebo z WB 70/1.

 

Pro detaily o slavné lodi Mayflower si pusť video:

 https://www.youtube.com/watch?v=w59TkoL-tZY

a do sešitu odpověz na alespoň 5 z následujících otázek (vybrané otázky přepiš do sešitu a přidej odpověď, nemusí být celou větou):

 

How long was Mayflower?

How high was the room for people?

How many people were on the ship?

How old were the people usually?

What was the newborn baby called?

What was the weather like on their journey?

How long was their journey across Atlantic?

How fast was Mayflower?

How many people survived?

 

 

5th June

 

Dnes si připomeneme, jak se chovají slovesa v minulém čase v tázacích větách a v záporech.

Zápis do sešitu:

 

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA V MINULÉM ČASE

 

kladné věty

záporné věty

tázací věty

They knew.

They didn`t know.

Did they know?

They went.

They didn`t go.

Did they go?

Pokračuj v tabulce dál podle SB 127/5.

 

Tázací věty si procvič ve WB 70/2.