Fyzika

7. ročník – fyzika od 29. 5. – 5. 6. 2020

Výsledky převodů:

fyzika od 22. 5. – 29. 5. [9000 s; 1500 ms]

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1.  Stíhačka opustila letiště v Pardubicích v čase 22:25 a přistála na letišti v Č. Budějovicích ve 22:30. Přímá vzdálenost mezi letišti je 151 km. Jakou průměrnou rychlostí letěla?

 

2) Opakování již probraných celků: Síly a jejich vlastnosti, Kapaliny, Plyny (do Přetlak, podtlak, vakuum) + Archimédův a Pascalův zákon (definice) – bude se zkoušet v 8. třídě!

3) Učebnice: str. 114  – 116 Čočky (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 116, dále nakreslit str. 115 nahoře obrázky čoček (spojka, rozptylka) + schematické znázornění s paprsky, osou a ohništěm (spojka, rozptylka)

4) Výsledky úkolů v pracovním sešitě str. 48 / 6 [F = 1200 N, což odpovídá 120 kg]

5) Pracovní sešit str. 54 / 3

6) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=sIEhGV2eoNI

https://www.youtube.com/watch?v=SbleRbvJRHs

 

Kontrola sešitů (domácí příprava) proběhne nejpozději na začátku dalšího školního roku v (září 2020).

Na další školní rok na fyziku: nový sešit 465 + trojúhelník s ryskou!

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline, nebo: novotny.lubomir@zsvelesin.cz S pozdravem L. Novotný