Matematika

1. 6. – 5. 6.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava X

 

Cvičný test 5 – Přímá a nepřímá úměrnost

1. PÚ 13 500 Kč           2. NÚ 136 min        3. NÚ 16 dní           4. PÚ 7 kg

 

Procenta – počítání zpaměti PS 3

Minitest str. 217  A: 50 %, 40 %, 50 %, 30 %, 50 %, 5 %, 20 %, 10 %, 10 %, 20 %, 20 %

B: 80 %, 25 %, 70 %, 60 %, 4 %, 40 %, 25 %, 33,3 %, 33, 3 %, 10 %, 0,5 %

 

Procenta – výpočet počtu procent PS 3

str. 214 cv. 4. děvčat 47 %, chlapců  53 %    cv. 5. žen 30 %, mužů 70 %       cv. 6. o 19 %

 

Procenta – výpočet základu

Zpaměti: a) 84  b) 250  c) 28  d) 500  e) 800  f) 700  g) 36  h) 45  i) 12  j) 1300

PS 3 str. 220 cv. 5. b) 800  c) 1 000  f) 350

str. 221 cv. 7. 12 700 Kč    8. 1 200 Kč     9. 1250 stromků   10. 54 km    11. 127 955 Kč

 

Cvičný test 6 – Opakování

Vypracovaný test mi pošli jako přílohu na můj školní e-mail do pátku 5. 6. Výsledky testu budou v další přípravě. Úlohy jsou z PS 3:

1) str. 231 cv. 8

2) str. 240 cv. 6

3) str. 242 cv. 14

4) str. 242 cv. 15

 

Nová látka

 

Počítání procent trojčlenkou

V učebnici 2 jsou na stranách 56 – 59 vzorové úlohy na výpočet procent pomocí trojčlenky.

Příklady s procenty jsou závislost přímá úměrnost. Pomocí trojčlenky vypočítej úlohy z PS 3:

str. 224 cv. 1, 2      str. 225 cv. 6    str. 226 cv. 9, 10, 11, 12

 

Objem hranolu

V učebnici 3 je na straně 74 v rámečku obecný vzoreček pro výpočet objemu hranolu.

Do obecného vzorečku dosadíme za podstavu konkrétní obrazec podle zadání.

Pro lepší pochopení se podívej na video: https://www.youtube.com/watch?v=cdKfwP8g1cA

Do školního sešitu vypočítej z učebnice 3 na str. 74 cv. 1 a na str. 75 cv. 2. Piš vzoreček, dosaď do vzorečku a napiš výsledek se správnými jednotkami.