1. skupina

ANGLIČTINA 8. A – Kučerová, 23. týden

Kontrola cvičení v pracovním sešitě:

WB 28/1: We`re sitting on the platform. We`re waiting for our train. My friend`s eating peanuts. I`m looking at the rain. A) They`re at a station. B) It`s raining.

Dave`s having a scary dream. He`s swimming in the dark. His friends are standing on the beach. They`re shouting: Dave! A shark! C) He`s in the dark. D) A shark is coming.

WB 28/2: 2 – We aren`t using… 3 – It isn`t raining… 4 - …he isn`t answering. 5 - …she isn`t watching… 6 – Tom and Dave aren`t listening…

WB 28/3: 2 – Is your dad enjoying his new job? 3 – Where are you going? 4 – Are Kate and Helen going to bed? 5 – Why are you shouting? 1c, 2a, 3b, 4e, 5d

 

1st June

Tento týden budeme pokračovat v opakování přítomných časů. Už z 1. stupně víme, že v angličtině rozlišujeme přítomný čas prostý, který popisuje opakující se děje (I CLEAN MY TEETH EVERY DAY.), a přítomný čas průběhový, který popisuje děje probíhající v daném okamžiku (I`M READING INSTUCTIONS FOR THIS WEEK.)

Zahájíme v SB 53/5a)poslechem č. 40 ZDE. Pište do sešitu. Přiřaďte číslo ukázky k obrázku. Potom si vyberte jakoukoli postavu z obrázků a popište, kde jste a co děláte. Př.: I`m sitting at a restaurant. I`m wearing an orange blouse. I`m drinking a glass of juice.

Ve WB 29/4 doplňte konverzaci větami a – g.

Přítomný čas průběhový můžete potrénovat i s písničkou LEMON TREE: https://www.youtube.com/watch?v=cV_yOSXVm4k . Kdo zvládá lyricstraining.com, může si ověřit své schopnosti s touto písničkou na různých úrovních.

 

2nd June

Zahájíme opět přítomným průběhovým časem ve WB 29/5. Úkolem je identifikovat pravý obraz Pietra Doli podle popisu.

Abychom si uvědomili rozdíl mezi oběma přítomnými časy, projdeme si text v SB 54/1poslechem č. 41 ZDE. První odstavec textu je v přítomném prostém čase, jsou to opakující se děje (HE LIVES, HE WORKS, HE WRITES, HE PLAYES, HE GOES). Druhý odstavec popisuje, co se momentálně děje (HE`S GOING, HE`S LOOKING, HE`S THINKING). Čtěte, poslouchejte, zastavujte a opakujte. Do slovníčku si zapište (neznáte-li):

music industry – hudební průmysl

dance music – taneční hudba

the tube – Londýnské metro

airport – letiště

Do sešitu zpracujte SB 54/3a): doplňte text tvary přítomného času. Rozhodněte se, které děje se opakují, a které se odehrávají teď.

 

5th June

Opakujeme přítomné časy ve WB 30/1, 2.

Do sešitu vypracujte SB 54/3b). Pro každou osobu v zadání vypracujte dvě věty. Jednu v přítomném prostém a druhou v přítomném průběhovém čase.

Pokud jste se s přítomnými časy ještě nesžili, snad se to povede zde:

https://www.youtube.com/watch?v=1ShOoOd3FAo (vysvětlení anglicky)

https://www.youtube.com/watch?v=qfVEOu8YGd0 (vysvětlení česky)

https://www.e-gramatica.com/testy.php?category=cas-pritomny-prosty-a-prubehovy&test=1&practice=1 (procvičování)