Fyzika

8. ročník – fyzika od 29. 5. – 5. 6. 2020

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1.  Kolik hektolitrů vody bylo v sudu, když se vodě dodalo teplo 20,5632 MJ a teplota se při tom zvedla z 1 °C na 35 °C? Měrná tepelná kapacita vody je 4200 J/kg °C.  [1,44 hl]

 

2) Opakování již probraných celků: Tepelné jevy, Zvukové jevy + Elektrický proud (do str. 117)

3) Učebnice: str. 118 – 120 Jak pracují elektrické spotřebiče (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 120 + str. 118 nakreslit schéma zapojení bimetalového spínače

 

4) Výsledky úkolů v pracovním sešitě 27 / 1; 2 [tání olova 237 °C, tání cínu 232 °C – nezamíchá; měď lze tavit v nádobě z chrómu a niklu, železo lze tavit v nádobě z chrómu]

5) Pracovní sešit str. 27 / 1 - dole; str. 28 / 1 – nahoře (využijte internet)

6) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=dwMrHsGrV2A

https://www.youtube.com/watch?v=zfr2weIYLnM

 

Kontrola sešitů (domácí příprava) proběhne nejpozději na začátku dalšího školního roku v (září 2020).

Na další školní rok na fyziku: nový sešit 465 + trojúhelník s ryskou!

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline, nebo: novotny.lubomir@zsvelesin.cz S pozdravem L. Novotný