2. skupina

NĚMČINA XI. – SKUPINA E. BICKOVÉ – DOMÁCÍ PRÁCE NA DOBU OD 1. ČERVNA DO 5. ČERVNA

 

Řešení cvičení z minulé domácí práce

Přelož:

1. Welche Farbe hat dein Zimmer? Er ist gelb.

2. Woher kommt seine Oma und wo wohnt sie?

3. Wie alt bist du? Ich bin vierzehn /Jahre alt/.

4. Wann kommt ihre Tante und wie lange bleibt sie?

5. Sie kommt um drei Uhr und sie bleibt hier zwei Stunden.

6. Wir spielen nicht gern Fussball. Wir mögen Basketball.

 

UČEBNICE

S. 73/18

b/ 1 F /im vierten Stock/, 2 F /die Familie Frühling/, 3 R, 4 R, 5 Fdie Familie Winter/, 6 R, 7 F /Die Familie Herbst ist traurig/, 8 F /Herr September/, 9 F /Im Haus sind nur vier Stocks./, 10 F /April/

PRACOVNÍ SEŠIT

S. 63/16

Pořadí doplněných slovíček: Berlin, Sohn, Inge, aktiv, Deutschlehrerin, modern, Vater, Kochen, Mutter, lieb, Kinder, spielt Klavier

Wiederholungstest

S. 65/2

Pozor na slovosled: Pu – času, přísudek, podmět, Pu – místa

Am Mittwoch ist er im Geschäft. Am Donnerstag ist er in der Stadt. Am Freitag ist er im Hotel. Am Samstag ist er im Kino. Am Sonntag ist er im Restaurant.

S. 65/5

a/ 3.00, b/ 6.30, c/ 20.00, d/ 19.00, e/ 4.05, f/ 9.20, g/ 4.40, h/ 10.55

S. 66/6

Mäuse, Taschen, Katzen, Pinsel, Jungen, Mädchen, Bilder, Kinder, Bücher

S. 66/7

Pozor na slovosled: Pu – času, přísudek, podmět, rozvíjející větný člen – Pu, Pt

Příklad: Im April spiele ich Fussball. Im Mai zelte ich. …

S.66/9

a/ Arthur b/ Vietnam c/ Frühling d/ Heft

cv. 10

Im Dezember feiern wir Weihnachten. Im September beginnt die Schule. Im März kommt der Frühling. Fussball spielen wir im Frühling, im Sommer und im Herbst. Am Mittwoch um 6 sind wir im Kino. Ich komme am Montag um fünf vor sieben. Ich komme heute um 10.45.

 

NOVÉ UČIVO

UČEBNICE

8. lekce

S. 75

Vyjádření CHTĚL BYCH, CHTĚLA BYCH = ich möchte = podmiňovací zp. od slovesa mögen /PS uvnitř s. 5/

  • mám rád = ich mag
  • měl bych rád neboli chtěl bych = ich möchte – to se naučte, to se hodí, je to zdvořilostní výraz, když o něco žádáte

Vyjádření DO nějaké země: buď nach nebo in. Když  má stát člen das, říkáme nach a nedáváme člen. Když má stát určitý člen die /Schweiz, Slowakei, Tschechische Republik/, říkáme in der.

Přečti, přelož. Využij slovíčka, která ses naučil – a stále se je učíš – z PS.

S. 76/1

Přelož do ŠS:

Jsou to odpovědi na otázku KDE – tehdy po IN následuje podst. jm. ve 3. pádě:

u států neuvádíme určitý člen DAS – tedy ho ani neskloňujeme – např. v Belgii = in Belgien; skloňujeme však určitý člen DIE – např. na Slovensku = in der Slowakei.

Erika bydlí v Belgii.                Birgit bydlí v Rakousku.                    Emöke bydlí v Maďarsku.

Helen bydlí ve Francii.          Christoph bydlí ve Švýcarsku.                      Jens bydlí v Norsku.

Jeta bydlí ve Finsku.              Julia bydlí v Dánsku.                         Katrin bydlí v Chorvatsku.

Jürgen bydlí v Německu.       Lambros bydlí v Řecku.                     Maria bydlí v Anglii.

Pablo bydlí ve Španělsku.     Roberto bydlí v Itálii.                        Tom bydlí na Slovensku.

Tereza bydlí v ČR /užij tvar das Tschechien/.

 

PRACOVNÍ SEŠIT

S. 5 uvnitř – opiš si časování „möchte“ ve všech osobách a obou číslech a nauč se to.

 

S. 68/1

Podobné jako v cv. 1 v učebnici. Přidali zde město, dáváme na otázku kde IN, název města uvádíme bez členu. Příklad je uveden v PS. Pozor na státy se členem die, skloňujete člen – in der Schweiz.

S. 68/2

 

UČEBNICE

S. 77/3

Přepiš, doplň následující slova v němčině: červen, prázdniny, Německo, sestra, bydlí, fotografovat, tři

cv. 4 Kam by chtěli jet, co by tam chtěli dělat? Odpovídáte na otázku KAM – tedy in der nebo nach. Užíváte tvar möchte, pracujte podle vzoru v učebnici. Sleduj nápovědu vpravo na liště.

S. 78/5

Pracujete podle vzoru v učebnici. Tedy: Já bych chtěl jet …………………… a tam …………………. zde si vybereš jednu z nabízených možností /snaživci mohou přeložit všechny možnosti/.

 

cv. 6

Přepiš, doplň slova v němčině, přelož.

a/ do Holandska, koupit

b/ do Francie, Paříž fotografovat

c/ Švýcarska, putovat – vandrovat

d/ Německa

e/ Maďarska, tetu

f/ Já bych chtěl nějakou kočku navštívit.

 

PRACOVNÍ SEŠIT

S. 69/3, 4

S. 70/6

 

Am 1. Juni feiern Kinder den Kindertag! Ich wünsche alles Gute zum Kindertag! E. Bicková