český jazyk

ČESKÝ JAZYK 8. A, B – 23. týden, Kučerová

 

Kontrola cvičení v pracovním sešitě:

PS 42/1: 1, 2, 5 – souřadné 3, 4, 6 - podřadné

 

MLUVNICE

 1. června

 

Tento týden budeme pokračovat v tématu souřadných a podřadných souvětí.

Látku (a zároveň rozbor souvětí) si můžete zopakovat na:

https://www.youtube.com/watch?v=_rFjIJkFyOs

https://www.youtube.com/watch?v=ih_C-gF8WxQ (včetně slovních druhů a mluv. kategorií)

 

Do sešitu zpracujte uč. 83/10.

Př.: Vzpomněla jsem si na středoškoláka, který měl velice úzkou vazbu na maminku, protože žili spolu sami. – graf č. 3

 

PS 42/2a), b) (Žáci s úlevami nemusí plnit část a)

PS 42/3

 

 1. června

 

Dnes budeme opět rozebírat souvětí:

Buď je to hlupák, který tomu opravdu nerozumí, nebo je to lump, který ví moc dobře, co dělá.

 

Úkoly:

 1. Podtrhnout přísudky (zjistíte tak počet vět v souvětí)
 2. Očíslovat jednotlivé věty podle jejich pořadí v souvětí
 3. K číslům dodat druh věty (HV/VV)
 4. Do prostoru pod souvětí nakreslit graf se všemi závislostmi (šipky)
 5. Dopsat do grafu spojovací výrazy
 6. Do závorky za VV připsat druhy vedlejších vět
 7. Je-li tam více hlavních vět nebo více souřadně spojených vedlejších vět, určit významový poměr mezi nimi.
 8. Určit, jedná-li se o souvětí souřadné, nebo podřadné a zapsat pod graf.
 9. Určit následující výrazy jako větné členy:

TOMU –

DOBŘE –

NEROZUMÍ -

MOC -

 1. Poslat na silvie.kucerova@zsvelesin.cz

 

LITERATURA

 

Tento týden bude žánrově netradiční, seznámíme se s pojmy EPIGRAM a KOMIKS

 

 1. června

 

Dnes nahlédneme na utrpení za 2. světové války okem humoru – ano, i to je možné. Lidé mají tendenci si střílet ze všeho hrozného: ze smrti, koronaviru, tchýně… (to byl nejapný sarkasmus). Satirou a sarkasmem na perzekuci nás provede Josef Taussig. Že je to osoba povolaná, se dočtete na liště str. 168 v čítance. Na téže straně si přečtěte tři z jeho epigramů včetně vysvětlivek.

 

Zápis do sešitu:

EPIGRAM = krátká satirická báseň. Kritizuje lidskou povahu nebo společenské zvyklosti, často za pomoci ironie či sarkasmu.

 

Josef Taussig – Šťastný otec, Láska v šlojzce, Úpadek

Úkoly:

 1. Pocity plynoucí z epigramů jsou pro mě (vyber): HOŘKOST / VZDOR / REZIGNACE / ZLOMYSLNOST / POMSTYCHTIVOST / KAPITULACE
 2. Doplň chybějící slovo na konci epigramu s názvem Úpadek

 

 

 1. června

 

Tentokrát se setkáme s tématem války ve formě komiksu na str. 168 – 172.

 

Zápis do sešitu:

KOMIKS = umělecká forma 20. století, která spojuje obraz a text. Nejprve o superhrdinech (Superman, Spiderman,…), ve druhé polovině 20. století i se závažnými tématy

Př.: Art Spiegelman – Maus

Úkoly:

 1. Vysvětli, proč autor zobrazuje Němce jako kočky, Židy jako myši, Poláky jako vepře.
 2. Proč podle tebe zvolil autor černobílé zpracování?

 

Zájemci se mohou podívat i na další ukázku z komiksového románu Maus:

Maus1 ZDEMaus2 ZDEMaus3 ZDEMaus4 ZDE

 

Kniha je k dispozici v kabinetu jazyků, možná si ji vyberete v 9. ročníku jako mimočítankovou četbu o 2.SV.