Matematika

1. 6. – 5. 6.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava X

 

Cvičný test 5 – Válec

1. V = 706,5 cm3    2. S = 640, 56 cm2    3. V = 12 m    4. 37, 68 m2 cesty

 

Řešení jednoduchých rovnic PS 2

str. 138 cv. 6  a) y = 3 (L = P = 23)  b) 4,5 (8,5)  c) 2 (3)  d) -2 (0)  e) 4 (13)  f) -8 (-7)

g) 8 (17)  h) 4 (90)      str. 139 cv. 8  a) 7 (0)  b) 110 (-1)  c) 18 (-14)  d) 12 (28)

 

Rovnice se zlomky PS 2

str. 142  cv. 1  a) 60  b) 21  c) 12  d) 18  e) -12  f) -10  g) 28  h) 18  i) -44  j) 3  k) 27/4  l) 3/5

str. 143 cv. 2  a) -12  b) -50  c) 8  d) 36  e) 6  f) 6  g) nekonečně mnoho řešení

str. 144 cv. 3  a) 11 b) 1  c) nemá řešení  d) -3  e) nemá řešení  f) nekonečně mnoho řešení

 

Jednoduché slovní úlohy řešené rovnicemi

1)     1. den………….2x                                        2)     duby………….7x

         2. den………….x + 4                                            javory…………x + 90

         3. den ………….x                                                  lípy…………….x

         celkem……….. 42                                                 celkem………   720

         2x + x + 4 + x = 42                                               7x + x + 90 + x = 720                          

Vyřešíme rovnice a vyjde: 1) x = 9,5 km           2) x = 70

1) Žáci ušli první den 19 km, druhý den 13,5 km a třetí den 9,5 km.

2) Vysázeno bylo 490 dubů, 160 javorů a 70 lip.

 

Cvičný test 6 – Řešení lineárních rovnic

Řeš rovnice a proveď kontrolu zkouškou. Připomínám, že rovnice může mít 1 řešení (pak se dělá zkouška), nekonečně mnoho řešení nebo nemá žádné řešení.

Vypracovaný test mi pošli jako přílohu na můj školní e-mail do pátku 5. 6. Výsledky testu budou v další přípravě.

1)     x – 7. (2x – 7) = 9 – 5x

2)    7x – 2. (4x – 3) = 6 – x

3)     8x – 4. (3x – 4) = 15 – 4x

4)     5.(x + 3) + 2.(x – 3) = 9.(x – 1) - 2

 

Opakování a procvičování

 

Rovnice se zlomky PS 2

Vyřeš všechny rovnice na stranách 145 a 147 i se zkouškami. Zkouška – dosazujeme do zadání, v tomto případě do zlomků. Pokud budeš chtít rovnice zkontrolovat, pošli mi postupy řešení.  Výsledky budou v další přípravě.

Vzorové řešení s komentářem – str. 147 g)   celou rovnici vynásobím dvanácti

      12 – 2.(2x – 5) = 36 – 3x              odstraním závorku

          12 – 4x + 10 = 36 – 3x              zjednoduším

                   22 – 4x = 36 – 3x              k oběma stranám přičtu 3x

           22 – 4x + 3x = 36 – 3x + 3x     zjednoduším

                   22 – 1x = 36                     od obou stra odečtu 22

           22 – 1x – 22 = 36 – 22             zjednoduším

                          -1x = 14                     vynásobím -1

                            x = -14                      výsledek dvakrát podtrhnu     

Podívej se na video, kde jsou popsané nejčastější chyby:

https://www.youtube.com/watch?v=GXb8_04iRak

 

Nová látka

 

Množiny bodů dané vlastnosti v rovině

V učebnici 3 si prohlédni rámečky na stranách 52 a 53 a do ŠS vyřeš úlohy na těchto stranách.

 

Jednoduché slovní úlohy řešené rovnicemi

Vzorová úloha 3:

Turisté ušli za tři dny 45 km. Druhý den ušli dvakrát více než první den, třetí den ušli o 5 km méně než druhý den. Kolik km ušli v jednotlivých dnech?

 

Zápis:             1. den…………x

                       2. den…………2x

                       3. den………….2x – 5

                       celkem………  45 km         podtrhnu a sestavím rovnici

                      x + 2x + 2x – 5 = 45            vyřeším rovnici a vyjde mi x = 10 km

První den ušli 10km, druhý den 20 km a třetí den 15 km.

 

Podle vzorové úlohy vypočítej:

1) Turisté ušli za tři dny 65 km. První den ušli dvakrát tolik jako třetí den, druhý den o 10 km méně než první den. Kolik ušli každý den?

2) 128 kostek je rozděleno do tří krabic tak, že v první je o 8 kostek méně než ve třetí, ve druhé je jich dvakrát víc než v první. Kolik kostek je ve druhé krabici?

POZOR!!!! V zápisu musí být u 2. krabice závorka!!!!!

3) V sadu je 82 ovocných stromů. Třešní je o 18 méně než hrušní, jabloní je dvakrát více než třešní. Kolik je v sadu hrušní?     (závorka!!!!!)

4) Zahradník vysázel během tří dnů 290 sazenic. První den vysázel třikrát více než druhý den, druhý den vysázel o 15 sazenic méně než třetí den. Kolik sazenic vysázel první den?

Pokud budeš chtít, pošli mi vyřešené slovní úlohy i s postupem, napíšu ti komentář.