MAtematika

1. 6. – 5. 6.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava X

 

Cvičný test 5 

Matematické minimum PS 3 str. 236

1. 0,64 promile alkoholu           2. a) – 4a2 – 16a – 4  b) 12              3. x = z – 2 / y

4. a) – 2  b) – 5  c) 0  d) – 2         5. a) -7/20  b) 6/(5  c) 5/12           6. 12,56 l

 

Obrazce řešené užitím goniometrických funkcí PS 3

str. 257 cv. 1. 71,4 cm2       2. u1 = 15,4 cm, u2 = 7,2 cm, S = 55,44 cm2        3. 380 cm2

str. 258 cv. 4. 33°33´, 112°54´  5. O = 8,12 m, S = 3,9 m2    6. S = 2,16 m2, O = 7,38 m

 

Cvičný test 6  - Objem a povrch těles

PS 3 str. 201

Vypracovaný test mi pošli jako přílohu na můj školní e-mail do pátku 5. 6. Výsledky testu budou v další přípravě.

 

Opakování a procvičování

 

1. Slovní úlohy řešené užitím goniometrických funkcí

PS 3 Vyřeš všechny úlohy na stranách 253 a 254, používej kalkulačku

 

2. Úpravy číselných výrazů

PS 3 str. 220 cv. 5, str. 225 cv. 19