Český jazyk

Domácí příprava XI – český jazyk, 9. A,B

  1. – 5. 6. 2020)

ŘEŠENÍ DOMÁCÍ PŘÍPRAVY 

Ahoj deváťáci, opět jsem pro vás připravila úkoly k procvičování učiva českého jazyka. Někteří z vás zareagovali a víceméně úspěšně mi začali posílat splněnou malou část toho, co jsem vám připravila v průběhu předchozích deseti týdnů. Jsem ráda, že jste se ozvali, jen musím znovu připomenout pravidla – posílejte hotovou CELOU STANOVENOU PRÁCI, nikoli jedno nebo dvě cvičení z PS. Je přesně stanoveno, co musíte splnit, abych vám mohla vaši práci započítat do hodnocení – buď všechna vypracovaná cvičení z učebnice a pracovního sešitu, nebo čitelně a co nejlépe vyplněný pracovní list. Termín pro zaslání úkolů z této domácí přípravy XI je čtvrtek 4. 6. do 18 hodin.

Tak se opatrujte a pracujte – přijetím na střední školu to zdaleka nekončí!

 

Dnes se podíváme na souhrnná cvičení k učivu skladby, dále nás čeká pravopis a do třetice se podíváme blíže na rozdělení slovanských jazyků. Vypracujte a zašlete mi ke kontrole variantu č. 1, nebo variantu č. 2

Varianta 1

  1. Uč. str. 91/cv. 2 a 3 – pro připomenutí se podívejte do Pouček a přehledu učiva (uprostřed prac. sešitu – SKLADBA - světle zelená barva) a potom tato cvičení napište do sešitu nebo na papír
  2. Uč. str. 92/cv. 92/cv. 4 – tentokrát doporučuji k nahlédnutí výklad v domácí přípravě č. V na stránce naší školy, kde najdete poučení o druzích přísudku, cvičení vypracujte do sešitu nebo na papír
  3. Uč. str. 93/cv. 8 c) – opakování pravopisu, celé napsat do sešitu nebo na papír
  4. PS str. 4/cv. 1. 2, 3, 4  - poučení o slovanských jazycích najdete v učebnici na str. 106

Varianta 2

       PRACOVNÍ LIST – samostatná příloha zde