2.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 8.6. – 12.6. 2020

Třída  2. A

Milé děti,

opět  posílám  úkoly,   už  toho  moc  nebude,  to  už   dobře  zvládnete.  Moc se  nám  po  vás  stýská,  mně  i  vašim  spolužákům. 

Český   jazyk

Stále  platí   procvičování   pravopisu  po tvrdých  a  měkkých souhláskách  na   pc ,    můžete   využít  i  opakovací    cvičení  v  ČJ   str.  109-116 / na folii/.

8.6.

S.   101 ,   cv. 3 – diktát.

Cv.   4,5   ústně.

ČT   s.  103,  104   2  krát.

9.6.

S. 102     cv.  1  - párové souhlásky š / ž.    Přečti   nahlas,   pracuj  podle  úkolů pod  cvičením.

Cv.  3  - písemně   do  sešitu,  barevně  vyznač.

ČT   s.  105   2 až  3  krát.

PS   s.  24

10.6.

S.  102    cv.  4  -  diktát.

Cv.    5  -  ústně.    Opakuj   s.  121.

ČT  s.  106,    2 až  3  krát

 

11.6.

S.  103    sloh  , ,  ústně.

ČT  s.  107 ,   2  krát

PS   s.  25

12.6.

Opakování   s.  104   cv.  1  písemně   do  sešitu  /  nejvíce  je  názvů  věcí,  najdi  jich  aspoň  5 /.

Cv.  2,  3,  4,    ústně.

ČT  s.  108 -  109 , 2  krát

PS  s.  26

 

MATEMATIKA

Každý den procvičuj +,- do 100 / 10-20 příkladů/, můžeš použít cvičení, která jsme dříve počítali ve škole- zakryj   výsledky    papírem,   vypočti, zkontroluj.  Stále procvičujeme násobilku!   Umíme   odříkat   násobky  2,3,4  , 5   zpaměti nahoru i dolů.

Procvičujeme    násobilku    2,  3 ,4  , 5.

M   číslo  7 ,  str.  4, 5.  Procvičuj  s kartičkami  vystřihanými  ze  sešitu ,  skládej  k sobě  rychle  příklady ,  znázornění,  výsledky.

 

PRVOUKA

S.  62  -  vyprávěj    o  obrázku  /  co  dělají  lidé,  jaké  znáš  rostliny,, plody,… /.

  Zápis:

 

L É T O

Začíná   21.  června   /  letní  slunovrat/.

Dny   jsou    dlouhé,  horké,   plody  dozrávají,  jsou  žně.

Červenec,   srpen  -  letní  prázdniny.

 Namaluj  si  prázdninový  obrázek.